Pomiar energii w detektorze DELPHI

Pomiar energii w detektorze DELPHIW detektorze DELPHI zainstalowane sa dwa rodzaje kalorymetrow : elektromagnetyczny do pomiaru energii elektronow i fotonow i hadronowy do pomiaru energii hadronow.Kalorymetr elektromagnetycznyW czesci centralnej, role kalorymetru elektromagnetycznego pelni komora HPC

(ang. ``High density Projection Chamber''), ktora umieszczona jest przed cewka. Pokrywa ona, w kacie polarnym obszar, od 43 do 137 stopni, przy czym dla 90 stopni pomiar energii jest utrudniony. Jest to detektor w ktorym po raz pierwszy zastosowano technike projekcji czasowej w kalorymetrii.

W korkach kalorymetrem elektromagnetycznym jest FEMC (ang. ``Forward Electro- Magnetic Calorimetr''). Umieszczony jest przy |z| = 284 cm, pokrywa katy od 8 do 35 stopni i od 145 do 172 stopni. Sklada sie z 9064 bloczkow szkla olowiowego o ksztalcie scietych piramid.

W okolicach 40 stopni pomiar energii elektromagnetycznej jest utrudniony. Jest to obszar polaczenia czesci centralnej detektora z korkami a zarazem miejsce wyprowadzenia z detektora przewodow. Dla poprawy hermetycznosci detektora zainstalowano w tym obszarze liczniki scyntylacjne (podobnie przy 90 stopniach).Kalorymetr hadronowyKalorymetry hadronowe w czesci centralnej i w korkach zbudowane sa bardzo podobnie. Zelazne jarzmo magnesu podzielone jest na plyty (w czesci centralnej jest ich 20 a w korkach 19) o grubosci 5 cm, ktore sa poprzedzielane plaszczyznami komor drutowych. Mierzenie energii hadronow moze zachodzic w obszarze od 11 do 169 stopni. Komory rejestruja elektrony jonizacji wywolanej przejsciem przez nie czastek z kaskady hadronowej.

Related Articles