"Rozwój poglądów na budowę Wszechświata"

Tales z Miletu ur. ok. 627, zm. ok. 546 p.n.e. Według jego teorii tą pierwotną materią była woda. Ona to istniała na początku świata, a świat kiedyś do niej powróci, czyli wszystko stanie się wodą.
Pitagoras ur. ok. 582 na Samos, zm. ok. 493 p.n.e. w Metaponcie. Najsłynniejszym twierdzeniem Pitagorasa jest, że ?w trójkącie prostokątnym suma kwadratów przyprostokątnych równa jest kwadratowi przeciwprostokątnej?.
Arystoteles ze stagiry ur. ok. 384, zm. ok. 322 p.n.e. Wszystko, co się porusza, musi być poruszane przez coś; bo jeżeli nie ma źródła ruchu w sobie, jasne jest, że jest poruszane przez coś innego; musi być coś innego, co je porusza.
Heraklejdes z Pontu twierdził, że planety Wenus i Merkury krąży dokoła Słońca, a Słońce wraz z innymi planetami krążą dokoła Ziemi. Podobny pogląd głosił Tycho de Brahe (XVI w.).
Arystarch z Samos ur. ok. 310, zm.ok. 230 p.n.e. Uważał, że Ziemia obraca się wokół Słońca, będącego centrum świata, a występowanie dnia i nocy związane jest z obrotem Ziemi dookoła własnej osi, oraz że Słońce z Ziemią i planetami znajdują się w środku nieruchomej sfery gwiazd stałych.
Klaudiusz Ptolemeusz z Aleksandrii, ur. ok.100, zm. ok. 165 Wyjaśnił ruchy planet i gwiazd wprowadzając pojęcia deferentu i epicyklu. Każda planeta poruszała się po kolistym epicyklu, którego środek poruszał się po większym kole - deferencie - wokół Ziemi.
Kopernik Mikołaj, Copernicus ur.1473, zm. 1543. Podstawowym założeniem teorii heliocentrycznej (jak sama nazwa wskazuje: Helios - Słońce), jest centralne położenie Słońca w Układzie Słonecznym. Natomiast Ziemia stanowi jedną z wielu planet, które obiegają Słońce wokół.
Galileusz, Galileo Galilei ur.1564, zm. 1642 Odkryć między innymi 4 księżyce Jowisza, a przede wszystkim zaobserwował, że Słońce podobnie jak Ziemia obraca się wokół własnej osi. Te fakty obserwacyjne dowodziły słuszności teorii Mikołaja Kopernika, potwierdzały, że Ziemia nie jest centrum wszechświata. Obserwacje wykazały, że fazy Wenery przebiegają tak samo jak fazy Księżyca.
Jan Kepler ur. 27 grudnia 1571 r. w Weil der Stadt, zm. 15 listopada 1630 r. w Ratyzbonie.
Prawa Keplera:
I - Każda planeta krąży dokoła Słońca po elipsie, a Słońce znajduje się w jednym z dwóch ognisk tej elipsy.
II - Promień wodzący planety opisuje w równych odstępach czasu równe pola.
III - Kwadraty czasów obiegu planet są proporcjonalne do sześcianów wielkich osi ich orbit.
Edwin Hubble ur. 1889, zm. 1953 Udowadnia, że im dalej galaktyka się znajduje, tym szybciej się oddala.

Related Articles