Informatyka

Bezpieczeństwo pracy przy komputerze

W dzisiejszych czasach komputer to podstawowe urządzenie, którego człowiek używa podczas pracy, spędza przy nim wiele godzin i często wpływa to na jego stan zdrowia. Trzy czwarte pracowników w Europie doświadcza problemów zdrowotnych, wywołanych długą pracą przy komputerze. Praca przy komputerze, wykonywana codziennie dłużej niż 4 godziny, może być uciążliwa, ponieważ intensywna praca wzrokowa może powodować dolegliwości wzroku, bóle głowy, zmęczenie i znużenie, długotrwałe unieruchomienie może być przyczyną dolegliwości pleców, barków, kręgosłupa, spowolnienia krążenia, zwłaszcza w obrębie nóg, zła organizacja pracy, szybkie tempo, złe oprogramowanie, mogą powodować stres prowadzący do zmęczenia, znużenia i frustracji.

Architektura komputera klasy IBM PC

Spis treści:

I. Wstęp
II. Definicja słowa "komputer"
III. Historia komputera klasy IBM PC.
IV. Budowa komputerów klasy IBM PC
1. Monitor.
2. Klawiatura
3. Mysz
4. Obudowa
5. Płyta Główna
6. Procesory.
7.

Arytmetyka cyfrowa

Pozycyjne systemy liczbowe:
Przechowywanie, przetwarzanie i przesyłanie informacji stanowią od wieków przedmiot ludzkiego zainteresowania. Przechowywanie (pamiętanie) realizuje się przez operację zapisu. Najprostsze informacje zapisuje się przy użyciu pojedyńczych znaków, takich jak cyfry i litery.

Baza danych - podstawowe imformacje

Co to jest baza danych?
BAZA DANYCH, inform. zbiór wzajemnie powiązanych danych wraz z oprogramowaniem umożliwiającym ich definiowanie, wykorzystywanie i modyfikowanie. Powiązane tematycznie dane są grupowane w jednostki zw. rekordami i zapamiętywane w plikach; rekord odpowiada na ogół pewnemu konkretnemu opisywanemu obiektowi (osobie, rzeczy, pojęciu), pliki zaś grupują rekordy o podobnej strukturze.

Baza danych

Adresowanie względne (z angielskiego relative addressing), adresowanie względem aktualnej wartości licznika rozkazów, stosowane w rozkazach skoków, pozwalające zaoszczędzić etykiet w asemblerze przy skokach na odległość kilku rozkazów.

Adresowanie bezpośrednie, adresowanie bezwzględne, adresowanie absolutne (direct addressing, immediate addressing, absolute addressing), sposób adresowania, w którym adres argumentu rozkazu znajduje się wprost w części adresowej rozkazu.