Matematyka

Matematyka różnych kultur

Matematyka jest królową nauk, któż tego nie wie... Z pewnością jest tak ponieważ większość dziedzin wiedzy opiera sie właśnie na matematyce. Poza tym na rozwój matematyki wpływ miały różne kultury. Liczeniem, kreśleniem kwadratów i kół oraz pierwiastkowaniem zajmowali się nie tylko starożytni Grecy, mimo że to właśnie z nimi kojarzymy tą naukę.

Materiały z kl III gm.:bryły obrotowe, algebra, graniastosłupy, ostrosłupy itp.

1. Bryłami obrotowymi nazywamy bryły, które powstają w wyniku obrotu figur płaskich wikół osi obrotu.
2. Wysokością walca nazywamy dwie podstawy i prostopadły ddo nich.
3. Twożąca stożka jest to odcinek łączący wierzchołek z dowolnym punktem na brzegu podstawy.
4. Objętość ostrosłupa V=Pp*H/3
5.

Mediana i dominanta

MEDIANA
? Wyjaśnienie pojęcia mediany
MEDIANA (zwana też wartością środkową lub drugim kwantylem) to w statystyce wartość środkowa dzieląca zbiorowość (uporządkowany szereg) na dwie równe części. W jednej z tych części znajdują się jednostki o wartościach wyższych od mediany, w drugiej zaś o wartościach od niej niższych.

Narodziny dedukcji i meody aksjomatycznej

W krótkiej serii artykułów nie sposób wyczerpać problemów związanych z narodzinami dedukcji i metody aksjomatycznej. Warto jednakże na drodze do wyjaśnienia ich genezy zrobić jeszcze kilka kroków - nawet za cenę stopniowo oddalenia się od matematyki... W poprzednim artykule pisałem o tym, że część aksjomatów Euklidesa można interpretować jako postawę do selekcji osób, z którymi chciałby on dyskutować na temat przedstawianych wyników matematycznych.

Negacja - sciąga

Negacja(~)
(nieprawda,że)
p ~ p
1
0 0
1
Koniugacja(^) (i)
p q p^q
0 1 1
0 0 1
1 1 1
1 0 0
Równoważność()
(wtedy i tylko wtedy,gdy)
p q pq
1 1 1
1 0 0
0 1 0
0