Matematyka

Niedziesiątkowe systemy i liczenia i działania w tych systemach.

Niektórzy twierdza, że odkąd wynaleziono pieniądze i koło, ludzie zaczęli kręcić interesy. Każdy biznesmen tamtych czasów musiał umieć liczyć Np. upolowane mamuty, tygrysy szablozębne itp. mniejsze bądź większe rzeczy. Każdą liczbę trzeba było w jakiś sposób zapisać. Do dnia dzisiejszego wymyślono ich bardzo dużo.

Odczytywanie własności funkcji z wykresu

Odczytywanie własności funkcji z wykresy


1. Dziedzina funkcji ? oznaczamy symbolem D= i wpisujemy w niej np. R jeśli na wykresie niema kropek. A jeśli są to wypisujemy najmniejszą i największą liczbę na osi Y.
Przykład D= R lub D= (-7; 8)

2. Zbiór wartości funkcji ? oznaczamy symbolem Y= i wpisujemy w nim np.

Ogólny schemat badania przebiegu funkcji

Spis treści
1. Ogólny schemat badania przebiegu funkcji...........................................3
2. Przykłady...................................................................................................5

1. Ogólny schemat badania przebiegu funkcji

Zastosujemy obecne wyniki uzyskane w tym rozdziale do badania przebiegu funkcji podanych wzorem (wzorami) w postaci jawnej.

Okrąg

Okrąg – zbiór wszystkich punktów płaszczyzny euklidesowej odległych od ustalonego punktu o zadaną odległość.

Słowo „okrąg” jest często mylone ze słowem „okręg” oznaczającym obszar administracyjny.

Definicja
Niech S = (x0,y0) będzie ustalonym punktem, zaś r odcinkiem o dodatniej długości.

Opis twierdzenia talesa ,kartezjusz

A' B'

O

A B
OA/AB=OA'/A'B'.


Talesa twierdzenie, jeżeli proste równoległe przecinają ramiona kąta, to wyznaczone przez nie odcinki na jednym ramieniu są proporcjonalne do odpowiednich odcinków wyznaczonych przez te same proste na drugim ramieniu
Tales z Miletu, ok.