Ekonomia

Information Systems Audit And Control Association (ISACA)

Information Systems Audit And Control Association (ISACA) jest największą i najważniejszą, niezależną organizacją zajmującą się problemami audytu, kontroli i zarządzania w środowisku informatycznym. W ISACA zrzeszonych jest ponad 35,000 osób tworzących prawie 200 oddziałów na całym świecie. Wspólnie z fundacją ISAC (Information Systems Audit and Control Foundation) oraz IT Governance Institute służy dostarczając informacji, standardów, wytycznych, badań, certyfikacji i edukacji.

Pojęcia z ekonomii dotyczące administracji

Pojęcia z ekonomii dotyczące administracji

Wady istotne - to naruszające przepisy prawa materialnego, ustrojowego i procesowego, naruszające konstytucję i wykładnię prawa.
Wady nieistotne - to błędy pisarskie i rachunkowe.

Administracja rządowa realizuje zadania na poziomie centralnym i terenowym.

Wpływ kontrolingu na podejmowanie decyzji gospodarczych

Kontroling zwany inaczej budżetowaniem lub raportowaniem to jedno z podstawowych narzędzi systematycznego i sformalizowanego zarządzania, które z jednej strony uwzględnia interesy poszczególnych menadżerów z wizją i misją przedsiębiorstwa, z drugiej zaś, pozwala skonfrontować zasoby, jakie znajdują się w dyspozycji firmy z rzeczywistością i zamierzeniami określonymi w planach długookresowych.

Bankowość Internetowa

Wstęp
1. Rozwój bankowości internetowej na świecie
2. Pojęcie bankowości elektronicznej i jej elementy
Rozwinięcie
3. Bankowość internetowa w Polsce

Wstęp
1. Rozwój bankowości elektronicznej, podobnie jak Internetu nastąpił w Stanach Zjednoczonych w 1995 roku i jest obecnie w tym kraju jedną z najbardziej rozwiniętych gałęzi usług finansowych dostępnych w sieci WWW.

Informatyka -wyklady

Patrz załączniki