Ekonomia

Pojęcia z zakresu mikroekonomi

GOSPODARKA TOWAROWA (RYNKOWA)-wytwarzanie produktów przeznaczonych do wymiany przez transakcje kupna-sprzedaży. Powstanie i rozwój gospodarki towarowej wiąże się ze społecznym podziałem pracy i wyodrębnianiem się poszczególnych producentów. W formacjach przedkapitalistycznych panującą formą produkcji społecznej była gospodarka naturalna, historycznie poprzedzająca gospodarkę towarową.

Wpływ procesu globalizacji na gospodarkę

Temat: Wpływ procesu globalizacji na gospodarkę.
Co to jest globalizacja?
Stały wzrost bezrobocia, zniszczenie środowiska, zatruta żywność, choroby cywilizacyjne, wzrost motoryzacji, ilości śmieci, pogłębiająca się przepaść między biednymi i bogatymi, przestępczość, uzależnienia i niepokoje społeczne - to stosunkowo nowe problemy, które stają się coraz bardziej powszechne.

Bankowość internetowa - czy tradycyjne banki przestaną być potrzebna?

Internet jest najwygodniejszym kanałem do wykonywania operacji. Aby dostać się do swojego konta, potrzebny jest komputer podłączony do globalnej sieci i wyposażony w przeglądarkę WWW obsługującą: szyfrowanie SSL/SGC, JavaScript oraz Cookies. Niektóre systemy bankowe używają również appletów Java w przeglądarce.

Inne jednostki jako przedsiębiorcy (joint venture).

1. Spółki z udziałem zagranicznym (joint venture) stanowią wspólne przedsięwzięcie kapitału zagranicznego oraz polskiego, a mogą funkcjonować w formie sp. z o. o. lub S.A.
Korzyści z tytułu istnienia spółek joint venture:
a) napływ zagranicznego kapitału,
b) bezdewizowy import technologii i metod zarządzania,
c) poprawa zatrudnienia.

Pojęcie budżetu

Budżetu to roczny plan (zestawienie ) dochodów i wydatków władzy publicznej. Ustawa o finansach publicznych wprowadza bardziej rozbudowaną definicję:
Budżet państwa jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów: organów: władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, sądów i trybunałów, administracji rządowej.