Ekonomia

Bankowość.

Wykład nr 1 - Politechnika Warszawska
Cel nauki: wiedza do rozumienia kreacji pieniądza i obiegu pieniężnego.
Bank – przedsiębiorstwo max zysk przy min ryzyka.

BANKI I SYSTEM BANKOWY
Bank – nazwa „banka” wł. Ława, lada klienta. Zanim przyjęła się ta nazwa były różne „banki”, średniowiecze tzw.

Instytucje działające na rzecz sektora rolno-spożywczego

1. AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest instytucją rządową. Wspiera działania służące rozwojowi rolnictwa i obszarów wiejskich. Agencja powstała w 1994 roku.
Wspomaga finansowo:

· inwestycje w rolnictwie i związanych z nim usługach oraz w
· przetwórstwie rolno-spożywczym,
· przedsięwzięcia tworzące dla mieszkańców wsi stałe miejsca pracy poza rolnictwem,
· rozwój infrastruktury wiejskiej,
· poprawy struktury agrarnej,
· inwestycje związane z budową giełd i rynków hurtowych,
· oświatę i doradztwo rolnicze oraz upowszechnianie i wdrażanie rachunkowości w gospodarstwach.

Pojęcie działalności gospodarczej

Z dniem 1 stycznia 2001 roku weszły w życie ustawy mające fundamentalne znaczenie dla funkcjonowania przedsiębiorczości i obrotu gospodarczego w Polsce.

Konstrukcja art. 2 Prawa działalności gospodarczej nawiązuje do konstrukcji art. 2 ustawy o działalności gospodarczej. W obu przypadkach przyjęto zasadę rozdzielania zakresu podmiotowego i przedmiotowego ustawy.

Współczesne systemy ekonomiczne - Niemcy

SPOLECZNA GOSPODARKA RYNKOWA W NIEMCZECH
1). Niemcy w jednoczacej sie Europie.
We wspolczesnej Europie duza role odgrywaja Niemcy.Wedlug dwoch holenderskich autorow, Niemcy maja najsilniejsza w Europie gospodarke,a ich system ekonomiczny jest w Europie najbardziej popularny.Unia Europejska skorzystala z historycznych doswiadczen niemieckich.