Ekonomia

Współczesne środki płatnicze


Współczesne środki płatnicze

W dzisiejszych czasach, coraz mniej osób sięga po tradycyjną gotówkę przy płaceniu za towary lub usługi. Aktualnie chętnie wybieramy alternatywne środki płatnicze, zwane bezgotówkowymi. Służy to naszej wygodzie i bezpieczeństwu. Nie musimy nosić ze sobą większej gotówki, którą sprytny złodziej wyciągnie nam wraz z portfelem, ani obawiać się napadu, którego skutkiem mogą być ciężkie obrażenia, lub nawet śmierć.

Bezrobocie

Zasoby siły roboczej to wszystkie osoby aktywnie poszukujące pracy oraz aktywnie zatrudnione we wszystkich działach gosp. narod.
Bezrobocie oznacza sytuację w której osoby w wieku produkcyjnym z różnych względów nie pracują lecz poszukują pracy.
Wskaźniki:
Współczynnik aktywności zawodowej informuje o stos.

Inwestorzy instytucjonalni na rynku kapitałowym

Inwestorzy instytucjonalni na rynku kapitałowym

Pojęcie i klasyfikacja ubezpieczeń

Ludzie, a także siły wytwórcze i środki konsumpcji, są narażone na różne sytuacje występujące w życiu oraz niebezpieczeństwa klęsk żywiołowych i wypadków. Właściwe gospodarowanie wymaga więc stosowania środków i metod mających na celu przeciwdziałanie skutkom nieprzewidzialnych zjawisk zakłócających procesy produkcyjne, obrotu i konsumpcji.

Współczynniki techniczno-ekonomiczne

Współczynniki techniczno-ekonomiczne. 1. Współczynniki wydajności – wśród których rozróżniamy: a) współczynniki wydajności pracy, b) wsp. wydajn. śr. trwałych (majątku produkcyjnego), c) wsp. wyd. śr. obrotowych, d) wsp. wydajności ziemi. Ich suma odpowiednio liczona daje współczynnik pełnej wydajności (efektywności) nakładów.