Ekonomia

Bezrobocie

I. Definicja "bezrobocia".

Na rynku pracy, czyli tam gdzie spotyka się popyt i podaż na pracę lub też potencjalni pracobiorcy z pracodawcami, można
wyróżnić kilka grup osób. Przede wszystkim s to: aktywni i bierni zawodowo. Aktywni to ci, którzy pracuj lub pozostaj
bezrobotni, za bierni - wszyscy ci, którzy ucz się, s na emeryturze lub nie chc pracować.

Inwestycje - prezentacja pps

Jest to prezentacja Inwestycji w Power Poincie.
Bardzo fajnie wytłumaczone.

Pojęcie i przyczyny inflacji

Pojęcie i przyczyny inflacji
I. Definicja inflacji.
Mckenzie definiuje inflację w następujący sposób:„Jest to trwały wzrost ogólnego poziomu cen przy uwzględnieniu zmian jakości towaru, mierzona jest w pewnym okresie czasu. Może ona powodować zarówno straty jak i korzyści w gospodarce.

Współpraca międzynarodowa województwa podkarpackiego.

Kierunki, w jakich się rozwija współpraca międzynarodowa Województwa Podkarpackiego wynikają z uchwalonych przez Sejmik priorytetów współpracy z zagranicą Województwa Podkarpackiego (uchwała Sejmiku nr XVII/170/2000) oraz z wypracowanej przez województwo polityki rozwoju regionalnego i stanowią ich realizację w obszarze kontaktów z partnerami zagranicznymi.

Bezrobocie

1.Na czym polega bezrobocie?
Z bezrobociem mamy doczynienia gdy na rynku pracy są osoby, które chcą pracować, ale pozostają bez zajęcia. Bezrobocie wiąże się z pewnymi komplikacjami socjalnymi, ale z punktu widzenia teorii ekonomii jest to zjawisko normalne, podlegające prawom popytu i podaży.