Marketing

Marketing usług

MARKETING USŁUG

1. Pojęcia:
Marketing – system działalności ekonomicznej, która kreuje produkty i usługi, ustala ich cenę, promuje je i sprzedaje dla zaspokojenia potrzeb nabwców. /w. Stanton/
- działalność, która zmierza do zaspokojenia potrzeb nabywców przez skoordynowanie działania pozwalające jednocześnie na zaspokojenie własnych celów p – stwa.

Marketing usług - ściąga

Oto i jest ściąga z marketingu usług. Używajcie do woli :)

Marketing usług bankowych.

Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu
Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki
Ul. Nowowiejska 3 58-500 Jelenia Góra


Oferta kredytu studenckiego w banku Pekao S.A. jako forma usługi marketingowej.

Prowadzący: mgr Piotr Zawadzki
Praca z przedmiotu: Marketing usług bankowych
Opracowane przez:
Tomasz Witkowski
Rok IV grupa III Marketing
Spis treści.

Marketing usług.

sciagi z marketingu uslug

Marketing w a grobiznesie

1.Geneza i etapy rozwoju marketingu.
2.Istota marketingu.
3.Stadia rozwoju marketingu.
4.Rola, znaczenie, pozytywy marketingu dla firm, gospodarstw, przedsiębiorstw w skali mikroekonomii.
5.Rola znaczenie, pozytywy marketingu w skali światowej gospodarki – skali makroekonomii.