Marketing

Podstawy marketingu

ISTOTA MARKETINGU
Pola działania współczesnego marketingu
1. Przestrzeń Aktywności Przedsiębiorstw, czyli wszystko to co się dzieje w przedsiębiorstwie
2. Obszar decyzji konsumentów
3. Przestrzeń Funkcjonowania Rynku
Definicje marketingowe
W. Stanton „ Marketing jest to system aktywności ekonomicznej, która kreuje produkty i usługi.

Podejmowanie decyzji przez konsumenta na rynku

1. Przedmioty gospodarcze i podział dóbr gospodarczych

Potrzeby zaspokajamy pewnymi środkami. Wszystkie te środki, którym faktycznie, czy tylko według subiektywnego uznania zaspokajamy pewne potrzeby nazywamy przedmiotami gospodarczymi, w przeciwieństwie do podmiotu gospodarczego, którym jest człowiek.

Podstawowe mierniki poziomu rozwoju gospodarczego

Rozwój gospodarczy jest długofalowym procesem przemian dokonujących się
w gospodarce. Obejmuje zarówno zmiany ilościowe, dotyczące wzrostu produkcji, zatrudnienia, inwestycji, rozmiarów funkcjonującego kapitału, dochodów, spożycia i in. wielkości ekonomicznych charakteryzujących gospodarkę od strony ilościowej (wzrost gospodarczy), jak również towarzyszące im zmiany o charakterze jakościowym.

Podstawowe założenia programu public relatons

Celem PR jest stworzenie dobrze zasłużonej reputacji firmy (organizacji, lub jednego człowieka czy idei, jednak PR najszersze zastosowanie ma w biznesie i na tym skupiłem moją pracę). Może na nią składać się troska o klientów, skuteczne komunikowanie się z nimi oraz dbałość o potrzeby socjalne pracowników, lokalnej społeczności i środowiska.