Reklama

Reklama radiowa

KRYTERIA CHARAKTERYZUJĄCE NOŚNIKI REKLAMY

Cechy fizyczne
Żywotność przekazu reklamowego (czas pamiętania reklamy)
Selektywność (dociera do konkretnej grupy odbiorców)
Zasięg oddziaływania
Grupa odbiorców danego nośnika
Sugestywność (radio , TV , prasa Ż )
[Prestiż nośnika
Koszt produkcji odpowiedni dla nośnika
System przyjmowania zleceń i stawiane wymagania
Stopień wykorzystywania nośnika przez konkurencję
Efektywność oddziaływania]

KRTTERIA CHARAKTERYZUJĄCE ODBIORCĘ REKLAMY

Wielkość segmentu rynku (grupy do której docieramy)
Usytuowanie graficzne odbiorców (lokalne, ogólnokrajowe)
Rodzaj odbiorcy (osoby fizyczne, firmy)
Nawyki odbiorcy w zakresie korzystania z nośników


PODZIAŁ MEDIÓW

GŁÓWNE WSPOMAGAJĄCE
MWDIA GŁÓWNE

RADIO TV PRASA
OgólnokrajoweRegionalne Prywatne PaństwoweAkademickieKatolickie OgólnokrajowaRegionalnaKablowaSatelitarna OgólnokrajowaRegionalna(ogólnaspecjalistyczna) DziennikiTygodnikiCzasopisma(ogólnaspecjalistyczna)MEDIA WSPOMAGAJĄCE

REKLAMAZEWNĘTRZNA WYDAWNICTWA REKLAMOWE INNE
- tablice ogłoszeniowe- plakaty- na komunikacji- szyldy, kasetony- flagi, transparenty- markizy, balony - ulotki- broszury- ogłoszenia- katalogi - kino- kasety video- galanteria reklamowa- telefon
CECHY TELEWIZJI

ZALETY WADY
- duży zasięg- dynamizm prezentacji- stosowanie efektów specjalnych- trudność ucieczki od reklamy- połączenie obrazu z dźwiękiem - duży koszt emisji- wysokie koszty realizacji- duży chaos informacyjny- brak selektywności przekazu- mała skuteczność przekazu- możliwość zaniechania oglądania przez przełączenie programu


CECHY PRASY CIDZIENNEJ

ZALETY WADY
- dobre pokrycie rynku- duża wiarygodność u czytelnika- przystosowanie do potrzeb odbiorcy- możliwość dotarcia w godzinach rannych - jakość przekazu reklamowego- krótki czas trwania reklamy- słaba zauważalność przekazu reklamowegoCECHY PISM KOLOROWYCH

ZALETY WADY
- wysoka selektywność geograficzna i demograficzna- duża wiarygodność i prestiż w opinii czytelnika- dobra jakość reprodukcji formy- długi okres trwania reklamy- możliwość załączenia kuponu do wycięcia - długi termin przygotowania do druku- niska natarczywość reklamy- ograniczona powierzchnia reklamowa- ograniczona liczba odbiorców


RADIO JAKO MEDIUM


ZALETY
- medium towarzyszące
Toaleta Praca Rozrywka Posiłki Podróż
Radio + + + + +
Prasa - + / - - + +
TV - - + + -
Odutor - + / - - - -
- uniwersalne
- selektywne
- lokalne
- przewaga przed południem
- aura emocjonalności
- źródło najświeższych wiadomości
- duży zasięg

WADY
- rozproszenie czasowe i przestrzenne
- trudności w ocenie poziomu słuchalności
- brak zróżnicowania programowego
- niewystarczający prestiżMOCNE STRONY REKLAMY RADIOWEJ

- aura emocjonalności
- trudna do uniknięcia
- niski koszt produkcji i emisji
- różnorodność treści i formy reklamy
- najbliżej momentu dokonania zakupu (efekt świeżości)
- szybka realizacja zleceń
- krótki czas od pomysłu do realizacji
- dostosowuje kampanię do zmian na rynku
- magia bodźców słuchowych

SŁABE STRONY REKLAMY RZDIOWEJ

- ulotność (niska percepcja)
- duża ilość powtórzeń (znudzenie)
- ograniczenia przekazu werbalnego
- trudność przekazywania skomplikowanej treści

DLACZEGO JEDNE REKLAMÓWKI SĄ SKUTESZNIEJSZE OD INNYCH ?

- jak najwcześniej prezentują markę produktu
- prezentują ją często
- jak najwcześniej obiecują klientowi korzyści z zakupu
- obiecują je często

WSKAZÓWKI

- jedna obietnica, korzyść, informacja
- szybko zidentyfikuj reklamowaną markę
- wykorzystaj dźwięki i głosy działające na wyobraźnie
- można wykorzystać do transferu wizerunku; rozpoznawanie przez telewidzów filmów reklamowych wyłącznie na podstawie ścieżki dźwiękowej zwiększa to wskaźnik częstotliwości kampanii reklamowych
- szybko wywołaj słuchacza, od początku reklamy powinien wiedzieć, że jest skierowana do niego
- język i sposób mówienia adekwatne do nawyków adresata
- poproś słuchacza o podjęcie działań
- wykorzystuj reklamy radiowe do innych form promocji
- zwiąż kampanię z charakterystycznym odgłosem
- muzyka pomaga sprzedawać pod warunkiem , że nie jest skomplikowana

RODZAJE KOMUNIKATÓW

- racjonalne
- emocjonalne
- moralne

TECHNIKI REALIZACJI REKLAMY RADIOWEJ

- jingel (zwiastun)
- komunikat reklamowy
- monolog
- dialog
- scenka rodzajowa
- piosenka reklamowa


CECHY PRAWIDŁOWEGO SPOTU RADIOWEGO

- krótki, zwięzły, czytelny, treściwy
- oryginalny sposób przekazu zwracający uwagę
- wykorzystujący język grupy docelowej
- nie przeładowany zawartością merytoryczną (mało szczegółów)
- odpowiednio dobrana muzyka i efekty dźwiękowe
- casting głosów (odpowiedni dobór)
- szybkość wypowiedzi
- ilość słów (30 sekund około 65 słów)
- wykorzystanie percepcji słuchowej (akustyka, samogłoski, poziom głośności)

SLOGAN – krótki, zwięzły, czytelny, sugestywny, prawdziwy, łatwo zapamiętywany

RODZAJE SLOGANÓW

- deklaratywny („wszystko dla ciebie”)
- asocjacja myśli (skrót myślowy)
- humorystyczny
- wzbudzający ciekawość
- komunikujący nowość
- rozkazujący
- prestiżowy
- identyfikujący towar
- działający na emocje

SCENARIUSZ

- czytelny dla klienta, realizatora, studia
- informacje na wstępie: co reklamujemy, cel reklamy czas trwania
- charakterystyka głosów i dźwięków
- charakterystyka głosów i muzyki
- nie oceniaj reklamy na podstawie scenariusza, oceń jak brzmi wtrącona pomiędzy reklamy

attention A I D Aaction

interest desire

(wywołuje u odbiorcy zachowania pośrednie)
- zwrócenie uwagi
- zainteresowanie
- pragnienie

STYLE REKLAMOWE

- apel bezpośredni
- ekskluzywny image
- humor
- rekomendacja
- porównanie
PARAMETRY MEDIA BRIEFU
Przekaz informacji dotyczący zadania reklamowego , np.

Rodzaje reklamy.

Reklama jest wszelką płatną formą nieosobowego przedstawiania i popierania produktów, usług oraz idei przez określonego nadawcę.
Wyróżniamy wiele rodzajów reklam. Z punktu widzenia celów strategicznych przedsiębiorstwa wyróżnia się następujące reklamy:
• reklama informacyjna, zwracająca uwagę na korzyści, jakie osiągną nabywcy kupując reklamowany produkt lub usługę;
• reklama przypominająca, o istnieniu produktu i jego wzmocnionych korzyściach;
• reklama wspierająca, stosowana dla przedstawienia punktu widzenia w sprawach kontrowersyjnych dla środowiska nabywców i zweryfikowania niewłaściwego odbioru działań przedsiębiorstwa;
• reklama osłonowa, wykorzystująca sprawdzoną markę pewnych produktów do wprowadzenia na rynek nowych wyrobów, tej samej marki, dla przeniesienia przez nabywców postrzeganych wartości marki na nowe produkty;
• reklama ukierunkowana, kierująca nabywców do miejsc sprzedaży, w których znajduje się oferowany produkt lub usługa,
• reklama profesjonalna, skierowana do ludzi wolnych zawodów (adwokaci, lekarze, doradcy finansowi itp.

Rodzaje reklamy

Text ten zawiera wszystko o rodzajach reklamy i jej rozprowadzania.


3. Skuteczność oddziaływania Internetu jako jednego ze środków masowego przekazu
3.1. Internet jako środek masowego przekazu
Prasa, radio i telewizja są uważane za środki masowego komunikowania, lub inaczej, krócej - media.

Reklama- od histrorii reklamy po event marketing i ADVERTAINMENT

Formę komunikacji handlowej uznawane za najbardziej pierwotna prareklamę:
· Krzyk to instrument promocji, medium reklamowe,
· Rysunek, bo czytelny dla osób niepiśmiennych,
· Ryty, symbole.
Okres z którego pochodzi najstarsze znane ogłoszenie świata i gdzie jest. W British Museum, papirus z okresu ok.

Reklama zewnętrzna

Reklama zewnętrzna jest najstarszą formą komunikacji wizualnej. Znaki i malowidła znajdowano w ruinach Pompei i na średniowiecznych budowlach w europejskich miastach. Nośniki reklamy zewnętrznej cechuje duża różnorodność, należą do nich bowiem tablice reklamowe (billboardy), plakaty oraz elementy ?umeblowania? miasta, takie jak wiaty na przystankach autobusowych czy pojemniki na śmieci, a także środki transportu.