Reklama

Analiza reklamy na podstawie reklamy Frugo

Mimo, ze reklama jest zjawiskiem znanym ludziom od bardzo dawna (najstarsza udokumentowana jej forma są gliniane tabliczki babilońskie, których wiek określany jest na 5000 lat.), w pełni rozwinęła się dopiero w wieku XX. Postęp techniczny oraz rozwój nauk sprawił, ze reklama stała się niezwykle skutecznym i jednocześnie kontrowersyjnym narzędziem marketingowym.

Analiza reklamy zestawu witamin „VIGOR”.

1)OPIS REKLAMY
W reklamie przedstawiona jest szczęśliwa rodzina podczas wykonywania swoich codziennych czynności (takich jak np. robienie zakupów) na tle innych ludzi, którzy są szarzy (dosłownie i w przenośni), zdekoncentrowani i zmęczeni.
Główną i najważniejszą postacią tego przekazu reklamowego jest kobieta- matka i żona, dbająca o zdrowy tryb życia, racjonalne odżywianie i korzystny rozwój swojej rodziny.

Ankieta reklamy i jej postrzegania przez polskich konsumentów

Ankieta reklamy i postrzegania jej przez polskich konsumentów.

Ankieta- Skuteczność oddziaływania reklamy na konsumenta

ANKIETA

Skuteczność oddziaływania reklamy na konsumenta


Szanowni Państwo!.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania. Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki zostaną wykorzystane wyłącznie do celów naukowych. W trakcie wypełniania ankiety należy zakreślić kółkiem jedną właściwą odpowiedź i/lub wpisać brakujące informacje.

Dziecko w reklamie

Dziecko w reklamie
Dziecko w reklamie jest zawsze "słodziutkie", "niewinne", "kochane". Z badań przeprowadzonych w 1943 roku przez laureata Nagrody Nobla, Konrada Lorenza, wynika, iż człowiek jest w szczególny sposób wrażliwy na pewne bodźce kluczowe dostarczane przez dziecko. Bodźce te związane są przede wszystkim z wyglądem głowy dziecka, która jest okrągła i bardzo duża w stosunku do reszty ciała.