Statystyka

Trend-granica trendu

Trend

Tablice statystyczne oraz metody graficzne jako narzędzie opisu i prezentacji danych statystycznych oraz wyników badań.

Tablice statystyczne oraz metody graficzne jako narzędzie opisu i prezentacji danych statystycznych oraz wyników badań.
Dostałam max punktów za tą pracę:)

Szeregi statystyczne, strukturalne i rozdzielcze.

SZEREGI STATYSTYCZNE, STRUKTURALNE I ROZDZIELCZE

Tematyka wykładu

1. Statystyczny szereg szczegółowy
2. Rodzaje prób statystycznych
3. Określenie szeregu strukturalnego
4. Konstrukcja szeregu strukturalnego
5. Konstrukcja szeregu rozdzielczego z zamkniętymi przedziałami klasowymi
6.

Statystyki opisowe, rozkłady teoretyczne

Statystyki opisowe, rozkłady teoretyczne - pakiet Statistica

Statystyka- ściąga

11.POJĘCIE, PODZIAŁ CECH STATYSTYCZNYCH, WARIANTY CECH. Statystyka(stan rzeczy)- nauka zajmująca się metodami badania, badaniami zjawisk o charakterze masowym. Przedmiotem statystyki są zbiorowości odpowiedniej liczbie jednostek, statystyka zajmuje się badaniem ich w przestrzeni i czasie , umożliwia to ich analizę, pozwala na wnioskowanie i wykorzystywanie wyników badań.