Zarządzanie

Polityka społeczna

I. Polityka społeczna


1. Ogólne definicje polityki społecznej

Termin „ Polityka społeczna „ powstał na przełomie XVIII i XIX wieku.
Jest to zorganizowane i świadome działanie państwa i innych organizacji, czyli normowanie, zapobieganie i planowanie w różnych dziedzinach w celu kształtowania stosunków międzyludzkich, warunków życia i pracy majce na celu m.

W jakich formach ożywienie gospodarcze Polski okresu oświecenia wyraziło się w stosunkach wiejskich

Wielkopolska to najbardziej zawansowany gospodarczo obszar na wschód od Łaby. Wyraziło się to w ruchu osadniczym. Było to osadnictwo olęderskie (osadnik to olęder). Olęder – spolszczenie od Holendra. Osadnictwo Holendrów zaczęło się pod koniec XVI. Holendrzy to emigranci, luteranie, w owym czasie prześladowani w Niderlandach z powodu przekonań religijnych.

Praca w sekretariacie

Zadania sekretariatu

Sekretariat jest komórką organizacyjną, której głównym zadaniem jest odciążanie kierownika od drobnych, uciążliwych spraw administracyjno – biurowych i techniczno – usługowych. W strukturze organizacyjnej firmy jest to komórka nie o charakterze merytorycznym, lecz usługowym.

Wartość nieruchomości i jej rodzaje

Pojecie wartość nieruchomości, wartość rynkowa, odtworzeniowa, katastralna, bankowo-hipoteczna, dominujące postacie wartości w praktyce gospodarczej, cechy nieruchomosci wpływające na jej wartość , bibliografia.

Prawo gospodarcze

PRAWO GOSPODARCZE: pod względem treści jest inne, ma treść prawa handlowego, po wojnie podstawowym przedsiębiorcą stał się podmiot. Z końcem lat 80- tych założono, że socjalizm opiera się na podstawach utopijnych.OBEJMUJE: regulację prawną w ustroju podmiotów gospodarczych; regulację prawną o charakterze wyrywkowym; normy poświęcone stosunkom gospodarczym np.