Dydaktyka

Plan pracy pielęgnacyjno- wychowawczej

Praca własna w załczniku

Plan daltoński

PLAN DALTOŃSKI

Plan daltoński polega na metodzie indywidualnej pracy uczniów a więc zrywa z tradycyjnym sztywnym klasowo lekcyjnym systemem nauczania. Twórczynią tego systemu jest amerykańska nauczycielka Helena Parkhurst (1887-1957) która przedstawiła swą koncepcję w książce pt.

Pedagogiczne teorie doboru Treści kształceniaPedagogiczne teorie doboru Treści kształcenia


Cz. Kupysiewicz „ dydaktyka ogólna”
Treść Kształcenia _ składa się na nią całokształt podstawowych wiadomości i umiejętności z dziedziny nauki , techniki kultury , sztuki oraz praktyki społecznej , przewidziany do opanowania przez uczniów pod czas ich pobytu w szkole .

PLAN METODYCZNY ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH Z ZAKRESU EDUKACJI ZDROWOTNEJ

Załącznik :-). Dzieci w Domu Dziecka w Częstochowie, bardzo chętnie brały udział w przygotowanych zajęciach, praca została oceniona na bdb, a przeprowadzenie na celujący, oraganizacja metodystyczna prawidłowa - mam nadzieję, że ktoś skorzysta

Oświatowo-wychowawcze środowisko i jego rola w rozwoju osobowym dziecka

Rozwój osobowy człowieka jest to proces stawania się osobą, myślącą, odpowiadającą za siebie, niezależną i umiejącą żyć z innymi ludźmi, przestrzegając określonych norm społecznych - niepowtarzalną jednostką. Rozwój osobowy obejmuje wszystkie sfery istnienia człowieka od fizycznej, poprzez emocjonalną, intelektualną, społeczną, etyczną itd.