Dydaktyka

Polskie tradycje na Uniwersytecie Wrocławskim

Tradycja-przekazywane z pokolenia na pokolenie treści kulturowe, poglądy, sposoby myślenia i zachowania, uznane przez zbiorowość za społecznie doniosłe dla jej współczesności i przeszłości.*

Definicję tą zna każdy, funkcjonuje ona zarówno w naszym społeczeństwie, jak i we wszystkich krajach, choć może w nieco zmienionej postaci.

Porównanie systemu oświaty w Polsce i w Wielkiej Brytanii

System edukacji to normy i zasady obowiązujące w szkolnictwie, regulowany jest prawami ustalonymi przez rząd danego państwa. W Polsce za system edukacji odpowiedzialna była Komisja Edukacji Narodowej (w skrócie KEN) założona w 1773 roku, która teraz przekształcona została w MEN – Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Praca domowa- dydaktyka ogólna

PRACA DOMOWA ( F. Bereźnicki)

1. Nauka (praca) domowa uczniów.
Nauka (praca) domowa-jest nieodłącznym elementem procesu kształcenia w systemie klasowo-lekcyjnym jest ważną forma, która wzbogaca i uzupełnia pracę uczniów na lekcji.
? W literaturze podkreśla się duża rolę pracy domowej w stymulowaniu wielostronnej aktywności uczniów, praca domowa może być uzupełnieniem, pogłębieniem pracy w szkole, praca domowa wdraża do samodzielnego myślenia i posługiwania się wiedza, w realizowaniu samodzielnych zadań twórczych, kształtuję ich wolę i charakter, rozwija systematyczność i dokładność, wzmacnia wiarę we własne siły, kształtuje pozytywny stosunek do pracy, jest też przygotowaniem do samokształcenia.

Problem uzależnień w literaturze pięknej

3.1. Problem narkomanii ukazany w utworze pt. „My dzieci z dworca zoo” autorstwa Christiane, i „Pamiętnik narkomanki” autorstwa Barbary Rosiek

Na przestrzeni wielu można odnaleźć wiele utworów dotyczących trudnej problematyki jaką jest uzależnienie od narkotyków. Temat ten jest bardzo aktualny, coraz więcej młodych ludzi sięga po tego typu używki.

Proces edukacyjny

uproszczone schematy niektórych zagadnien z dydaktyki ogólnej z ćWICZEń!!!! WYKLAD BEDZIE PóźNIEJ ;P