Dydaktyka

Plan pracy pielęgnacyjno- wychowawczej

Praca własna w załczniku

Planowanie i organizowanie zajęć w ogrodzie – spacer.

Spacery – w porze letniej od pierwszych dni życia noworodek przebywa przy otwartym oknie bez ograniczeń, a w drugim tygodniu życia można z nim wyjść na spacer. W porze zimowej dziecko przebywa przy otwartym oknie, ubieramy go jak na spacer. Najpierw przebywa 5 minut zwiększając czas przebywania do 30 minut.

Planowanie, organizowanie pracy dydaktycznej.

1. Planowanie pracy pydaktycznej

Jednym z głównych warunków skuteczności wszelkiego świadomego i celowego działania , zwłaszcza długotrwałego złożonego jest planowanie .

2. Organizacja pracy dydaktycznej

W szkole to takie zharmonizowanie funkcji szkoły jako całości , że wszystkie składające się na nią elementy przyczyniają się do powodzenia tej pracy , czyli zapewniają osiąganie założonych rezultatów edukacji szkolnej .

Porównanie systemu oświaty w Polsce i w Wielkiej Brytanii

System edukacji to normy i zasady obowiązujące w szkolnictwie, regulowany jest prawami ustalonymi przez rząd danego państwa. W Polsce za system edukacji odpowiedzialna była Komisja Edukacji Narodowej (w skrócie KEN) założona w 1773 roku, która teraz przekształcona została w MEN – Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Proces edukacyjny

uproszczone schematy niektórych zagadnien z dydaktyki ogólnej z ćWICZEń!!!! WYKLAD BEDZIE PóźNIEJ ;P