Dziennikarstwo

Zakazana reklama

Tytoń jest główną przyczyną zagrożenia zdrowia ludności, a palenie tytoniu to jeden z najbardziej upowszechnionych szkodliwych elementów stylu życia człowieka. W pierwszej połowie dwudziestego wieku w państwach wysoko rozwiniętych nastąpił gwałtowny wzrost spożycia papierosów, a obecnie ma to miejsce w krajach rozwijających się, co zwiększyło przedwczesną umieralność na świecie.

Zanim Papkin dotarł do zamku Cześnika.

- Wujku Papkinie, wujku Papkinie !! – zawołały dzieci Klary i Wacława
- Co się stało ?? – odkrzyknął im Papkin
- Opowiedz nam co się stało, zanim przyjechałeś do zamku wujka Cześnika !! – zapytały
- Dobrze dzieci. – zgodził się Papkin
- Było to bardzo dawno temu ..

Środki masowego przekazu w kontekście czwartej władzy

Pracę przygotowała Kamila F. Politologia UZ

Angielscy parlamentarzyści nazywając dawniej "czwartą władzą" chcieli w ten sposób uzupełnić montes?kiuszwską trójcę (władza ustawodawcza, wła?dza wykonawcza i władza sądownicza). Nie ma między historykami pełnej zgody co do autor?stwa tego pojęcia.

Środki stylistyczne - Zarys teorii literatury.

ŚRODKI STYLISTYCZNE

a) słowotwórcze:
- neologizmy - słowa nowo utworzone; np. niedobłysk
- zdrobnienia/deminutiva - np. kotek
- zgrubienia/augmentativa - np. kocur
- złożenia/composita - wyrazu utworzone z dwóch słów; np. śmiercionośny

b) semantyczne/tropy:
- epitet - określenie; np.