Dziennikarstwo

O mediach słów sporo

- recenzja książki Piotra Legutko i Dobrosława Rodziewicza
"Mity czwartej władzy dla widzów, słuchaczy i czytaczy"

Żyjemy w epoce kultury medialnej. Większość z nas nie wyobraża sobie dnia bez korzystania z mass mediów: telewizji, radia, prasy czy Internetu. Poszukujemy w nich rzetelnych i jak najbardziej obiektywnych informacji.

Odpowiedzialność - granice wolności mediów

Odpowiedzialność - granice wolności mediów

Media, czwarta władza, instytucja nastawiona na zysk, dostawca informacji, teoretycznie pełniący misje społeczną. Kiedy i gdzie kończy się wolność słowa a zaczyna pogoń za sensacją? Nawiązując do zamieszczonego artykułu, trzeba stwierdzić że media, w tym przypadku Newsweek dopuścił się manipulacji.

Periodyzacja dziejów języka polskiego

Periodyzacja dziejów języka polskiego: okresy przełomowe
O historii języka w ścisłym znaczeniu tego słowa można mówić dopiero od chwili ukazania się pierwszych źródeł językowych. Wszystko, co orzeka o polszczyźnie sprzed tego okresu jest teoretyczną konstrukcją językoznawczą. Epoka piśmienna zaczyna się w XII w.

Periodyzacja jezyka polskiego

periodyzacja jezyka polskiego