Dziennikarstwo

Sprawozdanie z kamieni na szaniec

Sprawozdanie z książki Pt:”Kamienie na szaniec”.


Kamienie na szaniec zostały napisane przez Aleksandra Kamińskiego w pierwszej połowie XX wieku. Autor był warszawiakiem. Podczas wojny był członkiem Szarych Szeregów. Pisał na podstawie prawdziwych zdarzeń.

Kamienie na szaniec są opowiadaniem o Janie Bytnarze, Tadeuszu Zawadzkim i Aleksie Dawidowskim.

Sprawozdanie z walki krzyżaka Rotgiera ze Zbyszkiem

Dziś mam zaszczyt relacjonować państwu walkę dwóch mężnych rycerzy – Zbyszka z Bogdańca z Mazowsza oraz Krzyżaka Rotgiera z Malborga. Przed chwilą – tradycyjnie – zakończył się pojedynek giermków – czeskiego Hlavy z niemieckim von Kristem, który nie dorównał sile swojemu przeciwnikowi i umarł.

Stanisław Lem i jego dekadenckie wątpliwości

Dywagacje, autosugestie, hipotezy - czy w tej materii Stanisław Lem przełamał już wszelkie bariery banalizacji języka polskiego i dzięki temu trafnie przewidział reality kolejnych generacji? Merytoryczna konfrontacja z książką „Tajemnica Chińskiego pokoju”, wszelkie próby kwestionowania futurodialektyki zawartej w tej lekturze, byłyby działaniem wysoce nietaktownym z mojej strony, prezentowałyby się nieco groteskowo, niedorzecznie.

Staropolskie zróżnicowanie dialektalne polszczyzny etnicznej

Staropolskie zróżnicowanie dialektalne polszczyzny etnicznej
Początek samodzielnego rozwoju języka polskiego umownie datujemy na II poł. X w., łącząc ten fakt z rozwojem polskiej państwowości i przyjęciem chrztu w 966 r. Podstawę ogólnego języka polskiego stanowiły dialekty czterech zespołów plemiennych: Polan (Wielkopolska), Mazowian (Mazowsze), Ślężan (Śląsk) i Wiślan (Małopolska).

System medialny Wielkiej Brytanii

System medialny Wielkiej Brytanii

Pomocą w wyjaśnieniu roli mediów w procesach komunikowania masowego
w procesach politycznych i ekonomicznych jest kategoria systemu medialnego. System medialny zmienia się wraz z dynamicznym rozwojem technicznych środków przekazu. Do lat 60.