Dziennikarstwo

Notatka prasowa- Szkoła Samobójstw

Szkoła Samobójstw!!!!!!

Ewelina K. i Marta B. przez całe lata były dobrymi uczennicami w szkole w Grudnikach, ale zawaliły druga klasę gimnazjum. Nie umiały sobie poradzic ze wstydem, więc próbowały popełnic samobójstwo, skacząc z 70-metrowego urwiska!
Urwały sie po czwartej lekcji i poszły prosto do stomego urwiska znajdujacego sie niedaleko ich miejscowosci.

Nowy Rok.

Witam pięknie, tak jak pięknie Nowy rok się toczy, a mamy już jego pierwszy tydzień za sobą.
Jak ten czas leci… Oby tak dalej, a cale życie będzie usłane różami, bo czyż nie jest, takie jak wówczas, gdy stąpamy po płatkach Róż w radości z każdej kolejnej chwili, naturalnie nie sposób czasem i nadepnąć na kolec? Zaboli, czasem pozostają rany, ale kiedy rozejrzymy się, widać cały dywan delikatnych kwiatów.

O mediach słów sporo

- recenzja książki Piotra Legutko i Dobrosława Rodziewicza
"Mity czwartej władzy dla widzów, słuchaczy i czytaczy"

Żyjemy w epoce kultury medialnej. Większość z nas nie wyobraża sobie dnia bez korzystania z mass mediów: telewizji, radia, prasy czy Internetu. Poszukujemy w nich rzetelnych i jak najbardziej obiektywnych informacji.

Odpowiedzialność - granice wolności mediów

Odpowiedzialność - granice wolności mediów

Media, czwarta władza, instytucja nastawiona na zysk, dostawca informacji, teoretycznie pełniący misje społeczną. Kiedy i gdzie kończy się wolność słowa a zaczyna pogoń za sensacją? Nawiązując do zamieszczonego artykułu, trzeba stwierdzić że media, w tym przypadku Newsweek dopuścił się manipulacji.