Dziennikarstwo

Rola mediów

Na początku chciałabym Państwu wyjaśnić, czym właściwie są media.
Media są to instytucje dążące do przekazywania ważnych lub mniej ważnych informacji ze świata. Odbiorcami takich wiadomości jesteśmy my – społeczeństwo. Mówi się, że media są tak zwaną „czwarta władzą”.
Poprzez oglądanie telewizji, korzystanie z Internetu, słuchanie radia i czytanie gazet dowiadujemy się, co aktualnie dzieje się na świece lub w naszym państwie, ale także dzięki mediom możemy się rozerwać, odpocząć po pracy.

Scenariusz "Legenda o Zbóju Madeju"

Scenariusz przedstawienia teatralnego „O Zbóju Madeju ”

Scena I (kupiec ,diabeł, Świętokrzyska puszcza ; kupiec jedzie wozem, wpada w błoto)

Kupiec : Cóż ja teraz pocznę ?

( mówi z rozpaczą , wtem pojawia się dziwna postać)

Diabeł :Nie martw się.

SiKOM -ćwiczenia

Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów – ćwiczenia
- zaliczenie -

1. Krytyka kultury masowej, ideologii i mediów

WALTER BENJAMIN

Aura – lata 30 XX w. Walter Benjamin odnosi się do sztuki. Oznaczało to, że dane działo ma jakiś kontekst, niepowtarzalna otoczka dzieła.

Socjologia

SOCJOLOGIA

1. Czym jest organizacja (pojęcie instytucji społecznej, organizacji itp.)

Organizacja (gr. - uporządkowanie) to grupa ludzka, która funkcjonuje według pewnych reguł i zasad, współpracująca ze sobą - by osiągnąć określony cel. Istotą organizacji ludzkich jest świadomość zasad, reguł, misji, celów oraz synergia (dopasowanie, wspomaganie działań innych).

Spacer po najciekawszych zakątkach Maputo, stolicy Mozambiku.

Mozambik jest olbrzymim krajem i bardzo interesującym, właściwie każdy począwszy od turysty do biznesmena może znaleźć dla siebie atrakcje. Właśnie z tego względu w Mozambiku spotkać można obywateli prawie wszystkich narodów. Swoje miejsce w tym jeszcze egzotycznym kraju, mają również Polacy.