Dziennikarstwo

Systemy medialne na świecie

Systemy medialne na świecie

Nowe podejście systemowe: D. Hallin, P. Mancini:
? Rozwój systemów medialnych ze szczególny uwzględnieniem stopnia rozwoju prasy.
? Stopień i charakter powiązań między mediami a partiami politycznymi.
? Profesjonalizm ?
? Stopień i charakter interwencji państwa w system medialny.

Sytuacja międzynarodowa polski w dwudziestoleciu międzywojennym

Układ sił w Europie. Należąc do państw, które swe odrodzenie zawdzięczały triumfowi Ententy w I wojnie światowej, Polska była uzależniona w dużej mierze od siły zwycięskiej koalicji, poza którą znaleźli się obydwaj sąsiedzi zagrażający suwerenności II Rzeczypospolitej – Niemcy i ZSRR. Tymczasem na sytuację europejską po I wojnie światowej zasadniczy wpływ miały rozbieżności między Wielką Brytanią i Francją oraz współpraca ZSRR i Niemiec – państw, które wyszły z wojny pokonane, okrojone terytorialnie i zmierzały do rewizji systemu wersalskiego.

Telewizja komercyjna w RFN


Telewizja komercyjna w RFN

Blisko 90 procent gospodarstw domowych w Niemczech korzysta z sieci kablowej bądź telewizji satelitarnej. Niemal w każdym domu można więc oglądać dziesiątki programów, w tym kilkadziesiąt niemieckojęzycznych. Komercyjną część rynku dzielą jednak między siebie przede wszystkim dwa koncerny medialne w wyniku przekształceń własnościowych, które nastąpiły w ostatnich kilkunastu latach.

Trochę historii

TROCHĘ HISTORII…


Dawno, dawno temu po drogach szusowały dorożki, powozy i bryczki. Potem Leonardo da Vinci wyprzedził swoją epokę, projektując i konstruując pojazd napędzany sprężyną, a matematyk Simon Stevin 1600 roku prowadził żaglówkę, tyle że na kołach i po drogach, a nie wodach.

Unia Europejska- wspólnota narodów, czy superpaństwo?

Terytorium Unii Europejskiej liczy sobie 4,325 mln km?, zamieszkuję ją 495 mln ludzi, w jej skład wchodzi 27 państw, w 2006 roku PKB całkowite wyniosło 13,3 bilionów $. Z roku na rok liczby te są coraz większe. Pojawiają się nowi członkowie, europejska gospodarka szaleje, co przynosi pożądane rezultaty.