Filozofia

Podstawowe problemy filozoficzne

PODSTAWOWE PROBLEMY FILOZOFICZNE
1. Filozofia
Nie można definiować filozofii niezależnie od określonych koncepcji filozofowania. Nie można więc wprowadzić w filozofowanie poza kontekstem własnego filozofowania, bowiem wraz z ogólnym obrazem filozofii zmienia się też rozumienie jej metod.

Poglady średniowiecznych filozofow - Sofisci, Platon, Arystoteles, Epikurejczycy, Stoicy.

AD 3-SOFIŚCI
W V w. Powstał w Atenach nowy ty filozofii ,zupełnie różny od dotychczasowej filozofii przyrody .Orientacja jej była humanistyczna ,a zasadnicze stanowisko relatywistyczne. Przedstawicielami jej byli sofiści , wśród nich najbardziej oryginalnym był Protagoras.
Sofiści :
-pierwsi dali początek nowej filozofii
-nie byli filozofami z zawodu ,z zawodu byli nauczycielami i wychowawcami
-wydatna role zaczęli odgrywać gdy w wychowaniu zaczęto kłaść nacisk na wykształcenie , a nie tężyznę duchowa i fizyczna
-uczyli mówić i działać, spełniali funkcję , która w dzisiejszych czasach spełnia publicystyka i uniwersytety powszechne
-zawód ich wymagał aby byli ludźmi współczesnymi, aby uczyli zgodnie z duchem czasu; stąd reprezentatywność ich poglądów
-nie wszyscy byli filozofami, ale pomiędzy nimi było kilku myślicieli wybitnych, jak Protagoras, Gorgiasz, Hippiasz, Promyk
-okres działalność sofistów trwał dość długo ,przez cale prawie stulecie : Protagoras i Gorgiasz byli starsi od Sokratesa.

Podziękuj mu za źle dopasowany sweter, a on Cię pokocha mocniej

Wdzięczność jest czymś wspaniałym. Sprawia, że zyskujemy wolność i swobodę wyrażania się. Ma ogromną moc. Porusza nasze Serca, jak piękny krajobraz. Nie każdy z nas potrafi powiedzieć ?dziękuje?, a to słowo może uzdrowić wiele spraw między ludźmi. Może pomóc w rozwiązaniu niektórych kłopotów i uspokoić emocje.

Podstawowym powołaniem człowieka jest byciem człowiekiem.

Podstawowym powołaniem człowieka jest byciem człowiekiem.
Przytoczone wyżej zdanie wymaga odpowiedzieć na pytania jakie rodzą się gdy je się czyta czy wypowiada. Co to znaczy być człowiekiem i nim pozostać? By odpowiedzieć na to pytanie, trzeba nam popatrzeć się na historię ludzkości w perspektywie wiary.

Podstawowe zagadnienia stanowiska filozoficznego Arystotelesa

ARYSTOTELES- urodził się w 384 r. p.n.e. w Stagirze, niedaleko góry
Athos w Tracji, dlatego zwany bywa Stagirytą. Był synem Nikomacha lekarza króla macedońskiego, Amintasa , dziada Aleksandra Wielkiego. Pochodził ze starej lekarskiej rodziny, stąd też jego zainteresowania biologiczne i przyrodnicze.