Filozofia

„Są dwie czynności roztropne: słuchać i drzemać”. „Czujność i wigor” – sprawy techniczne obowiązujące na filozofii.

FILOZOFIA

„Są dwie czynności roztropne: słuchać i drzemać”
„Czujność i wigor” – sprawy techniczne obowiązujące na filozofii.

Sophos – mędrzec Sophia – mądrość Sophoi – całościowo Phileo – miłuję
Philosophia – umiłowanie mądrości – twórca nazwy Pitagoras
Philosophos – ten, który umiłował mądrość
Pitagoras: „Tylko Bóg jest mądry, a człowiek może tylko miłować mądrość.

„Wpływ czynnościowych struktur zewnętrznych na kształtowanie postaw i zachowań”

Praca napisana w oparciu o książkę Antoniego Kępińskiego \"Rytm życia\"