Historia

Józef Beck - biografia

MSZ 1932-1939r.
Z rozkazu Józefa Piłsudskiego w dniu 2 listopada 1932 roku ministrem spraw zagranicznych po Auguście Zaleskim został Józef Beck od niedawna podsekretarz stanu w tym jakże ważnym resorcie. Miał wtedy 38 lat i bogatą już przeszłość. Wojnę rozpoczął w Legionach. Został następnie zaliczony przez Piłsudskiego do grona zaufanych pracowników po wojnie zaś obejmował stanowiska coraz odpowiedzialniejsze.

Spróbuj odpowiedzieć, w czym wyrażały się cechy wspólne kultury europejskiego średniowiecza.

Spróbuj odpowiedzieć, w czym wyrażały się cechy wspólne kultury europejskiego średniowiecza.

Józef Piłsudski - biografia

Klemens Piłsudski urodził się 5 grudnia 1867 roku Żułowie na Litwie w rodzinie Józefa i Marii z Billewiczów.. Jego rodzina należała do najstarszych rodów szlachty litewskiej, od wieków już spolonizowanej. Była również zaangażowana czynnie w powstaniu styczniowym, Piłsudski wychował się więc w atmosferze postaw patriotycznych.

Spór cesarstwa z papiestwem o inwestyturę.

Inwestytura
uroczyste nadanie lenna w zamian za lojalność i posłuszeństwo . W skład inwestytury wchodziło prawo do zarządzania określonym obszarem z władzą sądzenia, karania, i pobierania podatków (rdzeń inwestytury ).

Wiek X to okres powszechnego upadku autorytetu kościoła jako organizacji, śmierć Karola Wielkiego pozbawia ponadto kosciół pomocy, którą ten monarcha roztaczał nad jego strukturą.

Kalendarium Rewolucji Francuskiej do 1793r

05.05.1789. – Otwarcie obrad Stanów Generalnych
09.07.1789. – Przekształcenie się połączonych stanów w Zgromadzenie Narodowe Konstytucyjne (Konstytuanta)
14.07.1789. – Wzburzona ludność mieszczańska atakuje Bastylię i niszczy ją
20.07.-06.08.1789. – Największe nasilenie Wielkiej Trwogi (ataków mieszczaństwa i chłopów na szlachtę)
04.