Kulturoznawstwo

"Sztylet" Aleksandra Puszkina-opracowanie

Wiersz ?Sztylet? został napisany przez Aleksandra Puszkina w 1821 r. Pisał tez wiersz pod wpływem pewnych wydarzeń- student Karol Sand zasztyletował pisarza kotzebuego, stojącego na usługach carskiego wywiadu. Poetycka gloryfikacja sztyletu, jako narzędzia pozbycia się tyrana, wzywała właściwie wprost do carobójstwa.

Analiza SWOT Rozwoju Kultury miasta Rzeszów

Tu przedstawiam wstęp i zakończenie, treść właściwa znajduje sie w załączniku

Analiza SWOT
Rozwoju Kultury
Miasta Rzeszów
2008


Wstęp
Analiza SWOT, czyli zbiór: Silnych (Strenghts), Słabych (Weaknesses), Szans (Opportunities) oraz Zagrożeń (Thraets), jest to jeden z najpopularniejszych sposobów przedstawienia i posegregowania informacji o danej sprawie.

Analiza pierwszej części sonaty Es-dur na klarnet lub Altówkę i fortepian nr 2 op.120 Johannesa Brahmsa

Johannes Brahms urodził się 7 V 1833r. w Hamburgu, zmarł 3 IV 1897r.
w Wiedniu. Był niemieckim kompozytorem, pianistą i dyrygentem. Grywał w hamburskich lokalach i na koncertach benefisowych od najmłodszych lat. Występ 21 IX 1848r. zapoczątkował jego karierę jako pianisty-wirtuoza. 28 X 1853 w „Neue Zeitschrift fur Musik” Robert Schumann, któremu Brahms uprzednio złożył wizytę, ogłosił artykuł obwieszczający pojawienie się nowego geniusza niemieckiej muzyki.

Anarchizm w XIX wieku

Idea wolności i pytanie czym ona jest nurtowała ludzkość już w starożytności, jednak przemiany społeczne 19 wieku spowodowały iż sprawa ta wybuchła z niespotykaną dotąd siłą. Czym wogóle jest anarchizm i o co w tym wszystkim chodzi?

Anarchizm jako filozofia przeciwstawia się swojej poprzedniczce, czyli oświeceniowej wizji świata, zakładającej nieustanny konflikt człowieka i przyrody , oraz widzącej w nim motor postępu.

Animacja Regionalna

ANIMACJA REGIONALNA - \"DZIEDZICTWO KULTUROWE W REGIONIE ŚLĄSKIM NA PRZYKŁADZIE MIASTA USTROŃ
Program dla szkoły podstawowej
dla klas I-III

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU

Główną ideą programu Jest odejście od systemu klasowo-lekcyjnego i od encyklopedycznego przekazu wiadomości.