Kulturoznawstwo

Program edukacji wielokulturowej żydów na przykładzie liceum

W 1936 r. wielki polski lekarz i pedagog społęczny Janusz Korczak pisał w swoim eseju Czym jesteś i kim jesteś?:
Podczas gdy w starej Europie dzieli się ludzi na chrześcijan, Żydów,
Niemców, na szlachciców, magnatów i mieszczan, na klasy i warstwy: podczas gdy stara Europa kultywuje tradycje i dzieli swych mieszkańców na błękitną krew i czerwoną krew, nowa demokratyczna Ameryka przyjęła wszystkich wszystkich otwartymi ramionami ; otworzyła swe podwoje dla łamiących prawo i poszukiwaczy przygód, dla uchodźców i wygnańców, dla wszystkich bez różnicy , nawet dla marginesu społecznego .

Postmodernizm, oraz Amerykańska proza postmodernistyczna

Na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych literatura amerykańska w ówczesnej, modernistycznej formie weszła w fazę zastoju, zaczęto uważać że jest wtórna. W tym czasie rozpoczęła się literacka debata w trakcie której stwierdzono iż “modernistyczna literatura […] po fazie eksperymentów i innowacji wkroczyła w stadium wyczerpania, co ówcześni krytycy literatury odnotowali za pomocą słowa „post – modern” [.