Kulturoznawstwo

Widok z okna- esej

WIDOK Z OKNA
Mieszkam w bloku. Gdy wyglądam z okna, na pierwszym planie widzę duży blok, który stoi kilkanaście metrów przed moim blokiem. Przed nim znajduje się niewielki parking i duży trawnik z różnymi drzewami. Kiedy nadchodzi wiosna cały się zieleni. Gdy spojrzę w prawą stronę zobaczę ulicę, po której poruszają się coraz częściej samochody, pędzące jakby ciągle za czymś goniły, widzę też bloki oddalone nieco od ulicy i dzieci biegające przy nich.

Wejście postmodernizmu

Wejście postmodernizmu

Postmodernizm (synonim – ponowoczesność) jest pojęciem niezmiernie pojemnym, używanym i nadużywanym w najróżniejszych kontekstach, często wykluczających się. Jest to jedno z tych słów-kluczy, którym warto się popisać podczas kulturalnej rozmowy zaraz po tym jak wyczerpią się tematy meteorologiczne.

Vadamecum, Ukraino?

Marta Drabchuk
Minął rok od powstania pomarańczowej rewolucji na Ukrainie, która stała się symbolem nie tylko walki narodu ukraińskiego o ideały swobody, demokracji, moralności i godności obywatelskiej, ale również prawa do ludzkiego życia. Pamiętam te dyskusje między Ukraińcami: „Juszczenko wygra?” – Pytali z obawą, a dalej pewnym głosem twardo odpowiadali: „Oczywiście, że tak.

Tzvetan Todorov - O pochodzeniu gatunków słów kilka

Tzvetan Todorov
O POCHODZENIU GATUNKÓWCzy warto zajmować się zajmować się genologią?

1. Stan aktualny - rozpad gatunków i rodzajów literackich. Nowoczesny pisarz (od czasów kryzysu romantycznego na pocz. XIX wieku) sprzeciwia się rygorom gatunkowym.

Twórczość a samorealizacja. Kreatywnosć w świetle psychologii humanistycznej

Twórczość w potocznym znaczeniu jest przeważnie rozumiana jako wytwarzanie dzieł artystycznych. Jest ona wytworem umiejętności bądź geniuszu. Natomiast w ujęciu psychologii humanistycznej, słów: twórczość i samorealizacja można używać nieomal naprzemiennie. Rozpatrując twórczość w aspekcie samorealizacji uwagę zwraca się bardziej na osobowość niż na osiągnięcia, uważając ją za jej wytwór.