Kulturoznawstwo

Teoria wychowania - praca zaliczeniowa

Specyfika komunikowania się w społeczeństwie Trobriandczyków.

W ów społeczeństwie istnieje dość silne poczucie grupowe, czyniące z jednej strony jakikolwiek aparat władzy wykonawczej rzeczą zbyteczną, z drugiej zaś umożliwiające harmonijne funkcjonowanie wspólnoty własnościowej oraz zapewniające spokojny charakter systemu komunistycznego w dziedzinie życia seksualnego.

Arystoteles - życiorys, teoria złotego środka

Arystoteles

Arystoteles urodził się w 384 p.n.e. w Stagirze na Półwyspie Chalcydyckim; jego ojciec był nadwornym lekarzem króla macedońskiego. W 367 r. p.n.e. przybył do Aten i wstąpił do Platońskiej Akademii, w której najprawdopodobniej przebywał aż do śmierci Platona, tj. przez dwadzieścia lat.

Historia komunikowania międzykulturowego

SPIS TREŚCI

I. WPROWADZENIE 2
1.1. Czym jest komunikacja? 2

II. KOMUNIKACJA WCZORAJ 2
2.1. Historia Języka Polskiego 2
2.2. Historia telefonii 4
2.3. Historia telefonii komórkowej 4
2.4. Telegraf - jego działanie i historia 5
2.

Funkcjonalizm jako orientacja teoretyczna

Antropologia społeczno-kulturowa

FUNKCJONALIZM JAKO ORIENTACJA TEORETYCZNA

Przedstawiciele:
Alfred Reginald Radcliffe-Brown; Bronisław Malinowski

założenia: holizm; socjologizm metodologiczny, wyjaśnianie funkcjonalistyczne; ład społeczny jako główny przedmiot zainteresowania; ahistoryzm.