Kulturoznawstwo

Eskimosi

ESKIMOSI –
INUICKI LUD
ARKTYKI

Chopinowi Jerzy Duda Gracz- recenzja z wystawy

Chopinowi Jerzy Duda Gracz to wystawa składająca się z 295 obrazów. Prace powstały w 92 miejscowościach w Polsce ,ponieważ jak sam autor mówi „słuchając muzyki Chopina zawsze widziałem w niej tęsknotę i żal za Polską”. Cała wystawa podzielona jest na utwory, które tworzył Chopin. Autorowi namalowanie tych wszystkich obrazów zajęło 4 lata ,zaczął w 1999 roku.

Cerkwie greckokatolickie i prawosławne Roztocza

Cerkwie greckokatolickie i prawosławne Roztocza

Budownictwo ludowe Warmii i Mazur

Dzieje osadnictwa na danym terenie są nierozerwalnie związane z dziejami kultury i jej wytworami. Jednym z wyróżniających się wytworów kultury, zwłaszcza u ludu wiejskiego, jest budownictwo, które wytworzyło na tym terenie swoiste typy, świadczące o bogatym dorobku ludu w zakresie tego rodzaju twórczości.

Bronisław Mlinowski

Bronisław Kacper Malinowski

Urodził się w Krakowie 8 kwietnia 1884r. Jego ojciec był członkiem Akademii Umiejętności (dzisiejszy PAN) oraz profesorem filologii słowiańskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Malinowski w swoich pamiętnikach wspomina ojca jako etnografa. Jako dziecko Malinowski był bardzo chorowity.