Historia nauk o kulturze

Konfiguracjonizm-post-Boasowska orientacja w amerykańskiej antropologii kulturowej uształtował się na przełomie lat 20/30 na terenie podjętych wówczas studiów nad wzajemnym stosunkiem miedzy kulturą a osobowością jej uczestników.Początki: Edward Sapir/1924/ praca Culture,Genuine and Spurious – wysunął koncepcję genius tj „ geniuszu kultury”.