Regionalizm- opracowanie do egzaminu

REGIONALIZM - MATERIAŁY NA EGZAMIN

1.HISTORIA REGIONALIZMU
-Regionalizm na przykładzie literatury polskiej

2.DEFINICJE REGIONALIZMU (poszukiwanie własnej tożsamości)

3.Trzy SEMANTYCZNE (znaczeniowe) warstwy komunikacyjne w regionalizmie

4. ETYCZNE ASPEKTY REGIONALIZMU
-Regionalizm wyznacza
-Regionalizm postrzega się w dwóch aspektach:
-Wymiary aksjologiczne regionalizmu:
-Wspólnota regionalna
-Dwie płaszczyzny świadomości etycznej
-Grupa lokalna
-Dwie płaszczyzny wspólnoty regionalnej
-Świadomość regionalna

5.TOŻSAMOŚĆ
-Tożsamość
-Tożsamość regionalna
-NIKITOROWICZ
-SZCZEPAŃSKI:
*Perspektywy tożsamości regionalnej według Szczepańskiego:
-BOCHRZAŃSKI:
*tożsamość społeczna (grupowa)
*tożsamość kulturowa:
-KWAŚNIEWSKI:
*12 tez

6.KULTURA REGIONALNA
-kulturę regionalną
-Wielokulturowość
*skutki wielokulturowości:
-W skład kultury regionalnej wchodzą:
I) dziedzictwo przeszłości
*muzeum
*stowarzyszenie
II) język
*regionalizm jako język (forma językowa)
*dialekty terytorialne
**Różne odmiany dialektów określa się jako:
**Gwara
**Dialektyzm
*Język regionalny
III) system wartości-
*folklor
**Podstawowe cechy folkloru
**Folklor jest zjawiskiem wielofunkcyjnym
**Kryterium socjohistoryczne
**Istota folkloru
*folkloryzm
**funkcje
**Znaki tradycji lud.
IV) idee, przekonania
UWAGA!!!!!
DOKŁADNE OPRACOWANIE POSZCZEGÓLNYCH PODPUNKTÓW ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU

Related Articles