Pedagogika

Recenzja naukowa opisowo – krytyczna

W swojej książce pod tytułem Rodzina – moralność – wychowanie Heliodor Muszyński podejmuje problematykę dotyczącą wychowania i próbuje zastanowić się nad najważniejszymi aspektami wychowania, co wymaga odmiennego, krytycznego i odważnego spojrzenia na dotychczasowe tradycje wychowywania dzieci, które jednak w dobie dzisiejszych wymagań, jakie stawia przed wychowankami życie są przejrzałe, mało postępowe i nieodpowiednie dla współczesnych wychowawców.

Recenzja książki E. Landau "Twoje dziecko jest zdolne"

Książka Eriki Landau pt. „ Twoje dziecko jest zdolne” w oryginale nosi tytuł „Mut zur Begabung”. Wydana została w 1999r. w Monachium, natomiast przetłumaczona w Polsce przez Tadeusza Szafrańskiego trafiła do druku w 2003r. w Warszawie.
Przedstawiona pozycja należy do nurtu pedagogiki, popularna w środowisku pedagogów, ale również i rodziców pragnących zgłębić wiedzę na temat kreatywności u najmłodszych.

Recenzja książki T. Gordona "Wychowanie bez porażek w praktyce. Jak rozwiązywać konflikty z dziećmi"

W swojej książce pt. „Wychowanie bez porażek w praktyce. Jak rozwiązywać konflikty z dziećmi” Thomas Gordon porusza istotne tematy dotyczące wychowania dziecka oraz rozwiązywania konfliktów pomiędzy rodzicami a dziećmi. Autor daje wskazówki jak rozmawiać z dziećmi, aby rozwiązać potencjalne problemy oraz aby rozmowa nie przerodziła się w kłótnię.

Recenzja książki Tadeusza Bieńkowskiego pt. „Jan Amos Komeński"

Kamil Bulonis


Recenzja książki Tadeusza Bieńkowskiego pt. „Jan Amos Komeński –
o nauczaniu i wychowaniu”

„Wielki czeski pedagog i jego dzieła.”

Książka Tadeusza Bieńkowskiego pt. „Jan Amos Komeński – o nauczaniu
i wychowaniu” jest próbą zainteresowania czytelników z postacią i dziełami wielkiego czeskiego pedagoga.

Recenzja książki „Edukacja dawniej i dzisiaj”

Recenzja książki „Edukacja dawniej i dzisiaj”. Materiały na konferencję naukową. Jarocin 2000.

„Edukacja dawniej i dzisiaj” to praca zbiorowa siedmiu autorów – pracowników naukowych Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Koszalinie, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Zakładu Kształcenia Zawodowego w Jarocinie.