Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Dobór metod i technik badawczych musi być poprzedzony etapami postępowania badawczego. Praca badawcza składa się z wielu czynności następujących po sobie w określonej kolejności, która powinna sprzyjać jak najsprawniejszemu rozwiązaniu podjętego problemu badawczego.

1)Określenie przedmiotu i celu badań

Badania w politologii są inspirowane przez liczne i różne potrzeby.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
W Wielkiej Brytanii istnieje system dwupartyjny; oznacza to, że mimo działania w państwie wielu partii, tylko dwie najsilniejsze uczestniczą (alternatywnie, zależnie od wyników wyborów do Izby Gmin) w tworzeniu rządu i sprawowaniu władzy. Na brytyjską dwupartyjności wpłynęła tradycja historyczna, zwyczaje życia politycznego a także obowiązujące przepisy prawa wyborczego, dyskryminując partie trzecie.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
?Etyka i polityka?

Aby zacząć rozważania nad etyką i polityką, należy najpierw podać ich definicje. Pierwszy raz słowa ?polityka? użył w swoim dziele Arystoteles, a znaczyło ono dla niego to, czym trudnią się obywatele greckiego polis, miasta ? państwa. Polityka była niemal tym samym, co współżycie ze sobą wolnych mieszkańców miasta.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Pracę napisała Kamila P.
praca zaliczeniowa na przedmot cywilizacje Europy POLIT UZ

?Euroarabia?
fikcja czy przyszłość Unii Europejskiej?

Problematykę tzw. ?Euroarabii?, z niszowej mody quasi-intelektualnych rozgrywek, w główny nurt filozoficzno-politycznych rozważań politologicznych i debat ideowych przeku-ły zamachy terrorystyczne z jedenastego września 2001 roku.