Prawo

Prawo Konstytucyjne

Prawo Karne - notatki z wykładu

Prawo karne – to zespół przepisów prawnych normujących kwestie odpowiedzialności karnej człowieka za czyny zabronione pod groźbą kary kryminalnej

Podział prawa karnego:
Prawo karne materialne – zespół przepisów prawnych normujących czyny będące przestępstwami, zasady odpowiedzialności za te czyny oraz środki prawne stosowane wobec ich sprawców.

Prawo Handlowe

prawo handlowe w szczegolnosci przyda sie studentom uam, kierunek zim

PRAWO HANDLOWE

1. Pojęcie prawa handlowego w Polsce.

Pojęcie prawa handlowego:
Trzeba sięgnąć do 1919 roku, w tworzeniu przepisów wzorowano się na przepisach niemieckich. W Kodeksie Handlowym pojawiły się pojęcia:
- „kupiec” – we własnym imieniu prowadzi działalność zarobkową,
- „czynności handlowe” – związane z czynnościami kupca.

Prawo Gospodarcze

Prawo Gospodarcze


Normy Prawa Gospodarczego mają charakter:
1. cywilno-prawny albo
2. administracyjno-prawny

Ad.1) Normy Prawa Gospodarczego o charakterze cywilno-prawnym są wtedy, gdy zawierają dowolną umowę, dowolny kontrakt w obrocie gospodarczym (zasada równouprawnienia stron).

Prawo Gospodarcze

W skrócie oracowane prawo gospodarcze.