Prawo

Prawa człowieka, konwencja genewska, Trybunał Sprawiedliwości w Hadze a łamanie konstytucji.

Życie człowieka jest jedną z najważniejszych wartości naszego świata. Jest dla nas wszystkich najcenniejszym darem i zarazem przesłaniem. Z dnia na dzień rodzą się nowe osoby na całym świcie. Nasza populacja sięga 6 mlr. Ludzi. Cały cykl opiera się na tym, że wszyscy umierają, aby naszej planety starczyło dla następnych pokoleń.

Prawa człowieka. Prawa dziecka

DEKLARACJA PRAW CZŁOWIEKA

(KSIĄŻKA FRAGMENT NUMER 1 )
Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło 10 grudnia 1948 r. Powszechną deklarację praw człowieka. Był to pierwszy dokument zawierający listę praw i podstawowych wolności dla wszystkich ludzi.
Podstawowe prawa jakie Deklaracja Praw Człowieka, gwarantuje ludziom można streścić następująco :
1.

Prawa i obowiazki małżonków w świetle prawa rodzinnego

Zawarcie malzenstwa powoduje powstanie po stronie obojga malzonkow szeregu praw i obowiazkow.Najwazniejsze prawa i obowiazki malzonkow to:
- obowiazek wspolnego pozycia
według określenia Sądu Najwyższego - polega na duchowej, fizycznej i gospodarczej lącznosci małżonkow, ktora stanowi naturalny cel malzenstwa i warunkuje urzeczywistnienie jego tresci.

Prawa i obowiązki małżonków

Polski Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy już na początku działu II, dotyczącego praw i obowiązków małżonków, mówi o ich równouprawnieniu. Postulat równouprawnienia odnosi się do jednakowych praw i obowiązków obojga małżonków nie tylko względem siebie, lecz również względem nowo założonej rodziny. Zasada równości znalazła swój wyraz
między innymi w postanowieniu, iż małżonkowie rozstrzygają wspólnie o istotnych sprawach rodziny, a w przypadku braku porozumienia każdy z nich może zwrócić się do sądu o rozstrzygnięcie .

Prawa Obywatela Unii Europejskiej

Witam na wstepie od razu uprzedzam ze jest to dość obszerana praca i kilka fragmentów zwłaszcza koniec zaczerpnęłam od osoby która równiez zamieściła tu prace na ten sam temat. Dziekuje i pozdrawiam


PRAWA OBYWATELA UNII EUROPEJSKIEJ

Obywatelstwo jest szczególnym węzłem prawnym łączącym jednostkę z państwem.