Psychologia

Agrasja

Zdefiniowanie agresji nie jest tak proste, jak się może wydawać. W języku potocznym określenie to jest używane bardzo swobodnie. Psychologowie posługują się terminem działania agresywnego, przez które rozumieją zachowanie ukierunkowane na spowodowanie fizycznej lub psychicznej szkody.
Użyteczne jest wprowadzenie rozróżnienia między agresją wrogą a agresją instrumentalną.

Uczenie - Procesy uczenia

Uczenie
Procesy uczenia

Badaniami nad uczeniem zajmowali się behawioryści (Pawłow i inni)

Uczenie się to każda stosunkowo trwała zmiana w zachowaniu, myślach i uczuciach jednostki (człowieka lub zwierzęcia) będąca rezultatem przeszłego doświadczenia.

Warunkowanie klasyczne.

Agresja

Agresja, skłonność do zachowań agresywnych, ataku, trudność kontrolowania negatywnych popędów i impulsów skierowanych przeciwko innym ludziom, sytuacjom, poglądom. Zwykle powstaje jako bezpośredni lub odroczony skutek czy, w sytuacji uniemożliwiającej działanie, a także jako wynik długotrwałej izolacji społecznej (np.

Pojęcie psychoterapii, jej rodzaje i metody.

Pojęcie psychoterapii , jej rodzaje i metody.P s y c h o t e r a p i ą, w szerokim znaczeniu tego pojęcia, określa się oddziaływanie lecznicze środkami psychologicznymi i środowiskowymi. W ścisłym znaczeniu obejmuje ona zaplanowane i systematyczne oddziaływanie psychologiczne, którego celem jest poprawa funkcjonowania psychicznego i adaptacji społecznej.