Psychologia

Psychologia- ćwiczenia

w zalaczniku

Psychologiczne funkcje odbioru telewizji –konspekt

Telewizja pomimo pojawienia się nowych mediów wciąż jest najczęściej używanym środkiem masowego przekazu. Wpływa ona nie tylko na powszechność dostępu do informacji, ale również na styl życia i mentalność milionów ludzi.

Telewizja przejęła funkcje, jakie dawniej pełniły tradycyjne formy widowiskowe takie jak: zabawy publiczne i masowe, święta ludowe, procesje religijne, uroczystości karnawałowe, sport, cyrk, teatr.

Psychologiczna charakterystyka jednostki w okresie dojrzewania

Spośród wszystkich faz rozwojowych okres dojrzewania stanowi - szczególną fazę w życiu człowieka. Z perspektywy psychologicznej właśnie w tym okresie dokonują się między innymi zmiany w obrazie siebie i społecznej percepcji jednostki, formowane są nowe wzorce relacji interpersonalnych, gwałtownie wzrasta liczba i jakość nowych doświadczeń osobistych i społecznych, rozwijane są umiejętności pozwalające na kształtowanie się poczucia własnej kompetencji.

Psychologia: Zjawisko uzaleznienia od partnera

?Zjawisko uzależnienia od partnera??
Najpiękniejszym uczuciem, czymś, do czego każdy, nawet najbardziej ponury i egoistyczny człowiek, o którym możnaby powiedzieć, że jest ?bez serca? dąży, jest miłość. Wciąż jest nam jej mało, ciągle tkwi ona w naszych myślach i sercach, niezależnie od tego gdzie jesteśmy, lub co robimy.

Psychologia-sciąga

1.Co to jst emocja oraz wyodrebnij kategorie emocji.
Emocja: to silne odczucie o charakterze pobudzenia: pozytywnego (szczescie, zachwyt) czy negatywnego (gniew, strach).
Kategorie emocji: pierwotne: dotyczące sfery organizmu(nizsze), wtorne (dotyczące sfery wartości- wyższe)
2.