Psychologia

Uczenie się

UCZENIE SIĘ

1. Czynniki wpływajace na proces uczenia się
2. Zmiany zachodzące w procesie uczenia się (transfer,hamowanie i ułłatwianie proaktywne i retroaktywne)Uczenie się to proces zdobywania i gromadzenia doświadczeń, w wyniku czego powstają nowe formy zachowania się i działania lub następuje modyfikacja zachowań i działań wcześniej nabytych.

Agresja

Agresja

Spis treści:
Wstęp
I. Czym jest agresja?
II. Agresja - zjawisko wrodzone , wyuczone, czy też instynktowne?
III. Przyczyny agresji.
1. Procesy neuronalne i chemiczne jako przyczyna agresji
a) Testosteron
b) Alkohol
2.

Pojęcie świadomości

POJĘCIE ŚWIADOMOŚCI


Świadomość ma dla człowieka ogromne znaczenie, daje możliwość uświadamiania sobie sytuacji w świecie przez wewnętrzne odzwierciedlenie rzeczywistości. Człowiek za pomocą czynności świadomych reguluje swoje stosunki z otoczeniem zewnętrznym i wewnętrznym.

Uczenie się i nauczanie / pamięć

Uczenie się we właściwym sensie tego słowa odnosi się do tych form zachowania, które są zaprogramowane w wyniku uczenia się. Prototypem elementarnego uczenia się, które jeszcze w znacznym stopniu wykorzystuje reakcje wrodzone, jest warunkowanie klasyczne, tzw. pawłowowskie. Najprostszą formą uczenia się nowych reakcji jest warunkowanie instrumentalne.

Agresja Dzieci i młodzieży. Uwarunkowania indywidualne, rodzinne i szkolne

Wstęp

Z agresją spotyka się w swoim życiu każdy z nas. Analizy statystyczne wskazują, że w Polsce wskaźnik przestępstw, takich jak kradzieże, rozboje i zabójstwa, jest znacznie wyższy w porównaniu z poprzednimi latami. Te zmiany społeczne znajdują odzwierciedlenie w polskiej szkole, gdzie problem przemocy staje się coraz poważniejszy.