Psychologia

Portret psychologiczny w okresie dorastania

PORTRET PSYCHOLOGICZNY W OKRESIE DORASTANIA
Rozwój fizyczny- adolescencja (dorastać do dojrzałości) Wyzwania:
- konieczność przystosowania do wyraźnych zmian fizycznych i seksualnych,
- znalezienie własnej tożsamości,
- utworzenie nowych relacji interpersonalnych,
- wyrażenie odczuć seksualnych.

Umiejętności kierownicze.

Kierowanie określono jako sztukę realizowania czegoś za pośrednictwem innych ludzi. Kierownicy osiągają cele organizacji powodując wykonanie potrzebnych zadań przez innych, nie zaś drogą wykonania ich przez nich samych.
Proces kierowania poddany był różnorodnym, wielostronnym obserwacjom i analizom.

Agresja wśród młodzieży

SPIS TREŚCI:
1. AGRESJA WŚRÓD MŁODZIEŻY
2. PRZYCZYNY AGRESJI
3. AGRESJA, DOMINACJA, POPULARNOŚĆ, PRZYWÓDZTO
4. PRZEMOC W SZKOLE I W RODZINIE
5. TELEFONY ZAUFANIA
6. BIBLIOGRAFIA

AGRESJA WŚRÓD MŁODZIEŻY

Młodzi ludzie często bywają agresywni, przy czym u młodszej młodzieży agresja przybiera formy bądź bójek, bądź ubliżania słownego.

Porwania.Relacje-zakładnik-porywacz

Na porwanie narażone są osoby mające związek ze światem przestępczym, a wręcz członkowie grup przestępczych zajmujących się wspólnymi interesami i nie wywiązujący się ze wspólnych rozliczeń. Według danych policji około 1/3 uprowadzeń ma podłoże porachunków świecie przestępczym i szarej strefie,.

Umysł, wyobraźnia, pamięć

Wrażenie jest to pierwotny i najbardziej podstawowy proces poznawczy człowieka.
Powstaje na skutek bezpośredniego działania bodźców ze świata zewnętrznego lub z wnętrza organizmu na zakończenia nerwowe (receptory), wywołując reakcję psychiczną.
Jeden obiekt może jednocześnie działać na kilka rodzajów narządów zmysłowych, przez co jednocześnie możemy odczuwać kilka rodzajów wrażeń.