Psychologia

Uprzedzenia i stereotypy

UPRZEDZENIA I STEREOTYPY
Uczestnictwo w grupie daje nam poczucie bezpieczeństwa, pozycję oraz wiele innych rzeczy, których potrzebujemy dla przetrwania i pełnego rozwoju. Jednak czasami zidentyfikowanie nas jako członków pewnej grupy może także przynieść nam brak poczucia bezpieczeństwa, utratę szacunku do samego siebie oraz niepewną egzystencję - jeśli inni, mający władzę ludzie zdecydowali się określić naszą grupę jako "gorszą", są do nas uprzedzeni.

Alkoholizm

Alkoholizm – nałóg wynikający z nadużywania alkoholu. W rozwoju alkoholizmu wyróżnia się następujące fazy:

1. symptomatyczną, w której wzrasta stopniowo ilość alkoholu, jaka musi być spożyta dla uzyskania efektu odprężenia;
2. zwiastunową, kiedy pojawiają się coraz częściej nieprzewidywalne przez pijącego stany ostrego upojenia alkoholowego stanowiące wyraz utraty samokontroli;
3.

Postawy

Literatura:
1. E.Aronson „Psychologia społeczna. Serce i umysł.”,
2. S. Mika „Psychologia społeczna”

1. Definicja postawy (s.313, Aronson).
Postawa to trwała (utrzymująca się przez dłuższy czas) ocena- pozytywna lub negatywna- ludzi, obiektów i pojęć, reakcja na coś.

Uwaga jej pojęcie, rodzaje i cechy

Uwaga jest właściwością psychiczną, która odpowiada za kontrolę przebiegu pozostałych procesów i mogąca przyczynić się do polepszenia lub pogorszenia przebiegu pozostałych procesów poznawczych. Nie jest jednym określonym procesem, jest ona ściśle związana z przebiegiem wszystkich występujących procesów psychicznych, jednakże należy zauważyć iż wiąże się z nasileniem procesów poznawczych.

Alkoholizm w szkole

Praca stanowi ankiete z wykresami, jest w załączeniu.