Psychologia

Analiza psychologiczna zjawiska społecznego jakim jest SAMOBÓJSTWO

W każdym społeczeństwie występują zjawiska negatywne i szkodliwe społecznie. Tymi zjawiskami są patologie społeczne. Zjawiska patologiczne stanowią tylko margines rzeczywistości, ale silnie oddziałują na kształtowanie postaw społecznych i w związku z tym negatywnie wpływają na funkcjonowanie całego społeczeństwa.

Poszczególne etapy rozwoju dziecka

Charakterystyka dziecka w wieku wczesnoszkolnym w oparciu o literaturę

Okres nauczania zintegrowanego ma szczególne znaczenie w kształtowaniu się człowieka dorosłego, jego kondycji fizycznej, samopoczucia psychicznego i osiągnięć życiowych. Jest to okres przełomowy w życiu dziecka, szczególnie dla tych dzieci, które nie uczęszczały do przedszkola.

Wady narządów zmysłów u dzieci. Słuch


Człowiek dysponuje pięcioma zmysłami, które informują go o tym co się dzieje wokół niego. Są to: wzrok, słuch, dotyk, węch i smak. Zajmiemy się opisaniem jednego z nich, a mianowicie słuchu.
Ucho zewnętrzne widoczne na boku głowy, skierowuje dźwięk do przewodu słuchowego. W uchu środkowym dźwięki uderzają w napiętą błonę bębenkową wprawiając ją w drżenie.

Anoreksja psychiczna

Anoreksja nervosa jest zaburzeniem dotyczącym jedzenia, opierającym się na nieracjonalnym strachu przed byciem osobą otyłą. Symptomami anoreksji
są:
-Utrata lub brak przybierania na wadze w okresie wzrostu. Młoda osoba nie zgadza się utrzymywać wagi minimalnej dla swojego wieku i wzrostu.

Potrzeby życiowe człowieka u schyłku życia i sposoby ich zasakajania

W codziennej egzystencji człowieka konieczne jest zapewnienie odpowiednich warunków i zaspokojenie konkretnych potrzeb. Różnice w tych potrzebach widoczne są w poszczególnych okresach życia, takich jak: dzieciństwo, młodość, wiek dojrzały, starzenie się i starość. W wieku starszym potrzeby i oczekiwania ulegają przeszeregowaniu, zwykle z wyższych na niższe, zapewniające codzienny byt i dobre samopoczucie.