Psychologia

Tolerancja

Słowo „tolerancja” jest teraz bardzo popularne, lecz czy wiemy, co tak naprawdę oznacza?

Termin ten wg Encyklopedii PWN i Słownika Języka Polskiego jest to uznawanie prawa innych ludzi do posiadania poglądów, gustów, wierzeń, upodobań itp., różniących się od własnych. Tolerancja intelektualna oznacza szacunek dla cudzych poglądów wyrażający się w dopuszczaniu ich do głosu, a moralna, że przy zachowaniu elementarnych norm moralnych są uprawnione różne style życia, postawy, obyczaje i zwyczaje.

ATRAKCYJNOŚĆ INTERPERSONALNA

We wszystkich dziedzinach działalności ludzkiej jesteśmy zmuszeni wydawać niezliczonej ilości opinie na temat ludzi czy zjawisk. Można by nawet posunąć się do stwierdzenia, że jedną z cech niezbędnych do przetrwania jest zdolność oceny, czy dana osoba jest przyjaźnie czy też wrogo do nas usposobiona.

Podstawy psychologii klinicznej - ściąga

Podstawy psychologii klinicznej - ściąga

Trafność dokonywania wyborów wżyciu każdego człowieka.

„Uczyniwszy na wieki wybór, w każdej chwili wybierać muszę” - Jerzy Liebert

W życiu każdego człowieka, w życiu każdego z nas są chwile i sytuacje wymuszające dokonania wyboru. Częstokroć jest to wybór decydujący o przyszłości, jak również stanowiący
o odpowiedzialności moralnej za własne czyny.

Adolescencja – przedstaw osiągnięcia rozwoju wczesnej dorosłości, średniej i późnej

Adolescencja – przedstaw osiągnięcia rozwoju wczesnej dorosłości, średniej i późnej

Sposób, w jaki dorastający rozumieją problemy, jak rozumieją samych siebie oraz innych, wynika z przejścia ze stadium operacji konkretnych do stadium operacji formalnych. To ostatnie charakteryzuje się bardziej logicznym oraz abstrakcyjnym, a także mniej egocentrycznym myśleniem.