Psychologia

"O sztuce istnienia"

ERICH FROMM

„ O sztuce istnienia „


1.” O sztuce istnienia”

Autor próbuje pod wieloma względami odpowiedzieć nam na pytanie:, „Jaki jest cel życia? Jaki sens dla człowieka ma jego życie?

Następnie rozpoczyna się dyskusja nad tym, czy w ogóle takie pytania mają rzeczywiście sens? Skoro każda żyjąca istota pragnie żyć.

Podstawy psychologii


Psychologia:

- w sposób naukowy bada zachowania organizmów,
- pozwala ustalić co „porusza” ludźmi i jak funkcjonuje ich psychika,
- to sposób myślenia, o tym jak żywe stworzenia radzą sobie ze swoim środowiskiem i jak zachowują się względem siebie,
- zajmuje się tym, co odróżnia ludzi od maszyn,
- jest rodzajem wiedzy i sposobem ujmowania zjawisk, który można wykorzystać do podniesienia jakości ludzkiego życia.

Teorie rozwoju osobowości

TEORIE ROZWOJU OSOBOWOŚCI
Wykład I 07/10/2006

PSYCHOLOGIA OSOBOWOŚCI
OSOBOWOŚĆ to złożony zbiór własności psychologicznych, które wpływają na charakterystyczne wzorce zachowania jednostki, niezmienne czasowo i sytuacyjnie.
Psychologia osobowości stara się zintegrować wszystkie aspekty funkcjonowania jednostki.