Psychologia

Rola rodziców w życiu dziecka

Spróbujmy na podstawie książki Konrada Stettbachera pt. "Sens cierpienia" zastanowić i odnaleźć odpowiedź na pytanie: Jaki wpływ na życie psychiczne dziecka mają rodzice?

Przyczyną kryzysu ludzkości jest jej niepełna lub zaburzona świadomość. Powinniśmy uzmysłowić sobie, że jesteśmy uzależnieni od swoich bliźnich i otoczenia, i że to otoczenie reaguje na nasze działanie.

Rola tzw. „kategorii centralnych” i „efekt halo” w spostrzeganiu partnera rozmowy

Badania przeprowadzone przez Aschał wskazują na istotną rolę tzw. kategorii centralnych w postrzeganiu u partnera interakcji. Te kategorie to ciepłe emocjonalnie i chłodne emocjonalnie. Jeżeli spostrzegamy osobę partnera jako ciepłego emocjonalnie to mamy tendencję do przypisywania mu kolejnych pozytywnych cech mimo, że ich bezpośrednio nie spostrzegamy (że jest inteligentny, prawdomówny).

Rola wybranych wzorców przekonan w procesie wypalnie zawodowego

Wybrane wzorce przekonań w procesie wypalenia zawodowego

Z pojęciem wypalenia spotykamy się w różnych środowiskach zawodowych od dłuższego czasu. Oznacza ono przede wszystkim utratę zapału do wykonywanej pracy, poczucie braku pozytywnych efektów i sensu tego, co się robi. Często wiąże się także z poczuciem winy, że ciągle coś wykonujemy nie tak, jak trzeba.

Rola środowiska rodzinnego w powstawaniu zaburzeń i psychoterapia.

Rodzina jest pierwszym środowiskiem wychowawczym, z którym dziecko styka się w swym życiu. Tu nawiązuje pierwsze kontakty z innymi ludzmi i zdobywa pierwsze doświadczenia z dziedziny współżycia społecznego. Staje się one podwaliną i zaczątkiem rozwoju społecznego małego człowieka, rzutując nieraz w decydujący sposób na całe jego przyszłe życie.