Socjologia

Metodologia nauk społecznych

Zagadnienia do egzaminu i ich opracowanie ... właściwie to jest to cała treść wykładów z tego przedmiotu na Pol.Śl.

Media i polityka

Bauman – Wolność, społeczeństwo i system społeczny.

W społeczeństwie wolność indywidualna ma dla jednostki i dla systemu społecznego jako całości daleko sięgające konsekwencje.
W kapitalizmie centralne miejsce zajmowała praca, rozumiana jako wspólny i zorganizowany wysiłek, ukierunkowany na budowanie dobrobytu poprzez ludzki trud w przekształcaniu natury.

Metodologia socjologii polityki

? Definicja przedmiotu socjologii polityki ( czy też socjologii stosunków politycznych) nie doczekała się we współczesnej nauce rozwiązania zadowalającego wszystkich i przez wszystkich akceptowanego?. Najogólniej mówiąc socjologia polityki obejmuje badania sposobów funkcjonowania oraz kształtowania się struktur władzy i instytucji politycznych w różnych okresach historycznych i w różnych warunkach społecznych.

Metoda naukowa i potoczna w badaniach społecznych- podobieństwa i różnice

METODA NAUKOWA I POTOCZNA W BADANIACH SPOŁECZNYCH

Podobieństwa i róznice

Media jako narzędzie wywierania wpływu społecznego

media jako narzędzie wywierania wpływu społecznego