Teologia

Ojcowie Kościoła. Święty Augustyn.

Wojciech Żurawski Sopot, 08.06.2000Ojcowie Kościoła
Święty Augustyn
\"Dialog o wolnej woli\"
Wolna wola w ujęciu Świętego Augustyna
Augustyn urodził się w Tagaście, w Numidii, w 354r. Pochodził z dość biednej rodziny małych właścicieli ziemskich.

Przeszkody małżeńskie

I. Ogólna charakterystyka.

Zawarcie małżeństwa jest jednym z ważnych uprawnień człowieka . Z tego nie wynika, że każdy człowiek może zawierać małżeństwo bez żadnych ograniczeń. Kodeks Prawa Kanonicznego stwierdza, że „małżeństwo mogą zawierać wszyscy, którym prawo tego nie zabrania".

Prakseologia czynów miłosierdzia - Krzywdy cierpliwie znosić.

Krzywdy cierpliwie znosić.

Ten uczynek miłosierdzia odnosi się generalnie do sytuacji kiedy my chrześcijanie musimy znosić imały się płomienie stosu, więc dobito go pchnięciem sztyletu. Na arenach, rozszarpani przez dzikie zwierzęta: św. January, św. Sossus, św. Festus, św. Dezyderiusz.

Posłuszeństwo Bogu i wypełnianie przepisów Prawa w Świętej Rodzinie

Posłuszeństwo Bogu i wypełnianie przepisów Prawa
w Świętej Rodzinie
Ze szczerego umiłowania Boga w przypadku Świętej Rodziny wypłynęło pragnienie pełnienia i umiłowanie woli Bożej oraz podporządkowanie się tej woli. Takie pełnienie woli Bożej jest jednocześnie rezygnacją z pełnienia woli własnej i tak było właśnie w przypadku Świętej Rodziny, gdyż konsekwencją miłości do Boga jest pełnienie Jego woli i posłuszeństwo względem Boga.

Początki Chrześcijaństwa

Początki Chrześcijaństwa
Chrześcijaństwo powstało w I wieku n.e. w łonie ówczesnego Judaizmu, jako wynik działalności Jezusa, jego nauczania, czynów, śmierci oraz zmartwychwstania, które od początku stanowiło główną tezę wiary chrześcijańskiej i motyw działania pierwszych chrześcijan.
Jezus przyszedł na świat na początku naszej ery w rodzinie pochodzącej od samego króla Dawida.