Teologia

August Hlond

August Józef Hlond

Wstęp

August Hlond to jeden z największych działaczy na scenie polskiego Kościoła Katolickiego. Starał się on, aby życie religijne Polaków było głębsze, a także bardziej zrozumiałe dla nich samych. Był człowiekiem bardzo aktywnym i lubiącym pracować z młodzieżą.

Cnota Nadziei w Świętej Rodzinie.

Cnoty Nadziei i Miłości w Świętej Rodzinie
Nadzieja jak pisze ks. Jan Berthier jest filarem, na którym opiera się gmach naszego zbawienia. Fundamentem tej budowli jest wiara, filarem nadzieja. Święta Rodzina również i pod tym względem jest naszym wzorem. Pan Jezus nie mógł w prawdzie spodziewać się tego, co już posiadał gdyż On już cieszył się udziałem w najwyższym dobru spodziewał się jednak chwały dla swojego ciała oraz wsławienia swego imienia na całej ziemi.

Cnota Wiary w Świętej Rodzinie

Cnota Wiary w Świętej Rodzinie

Ksiądz Jan Berthier dla lepszego zobrazowania relacji, jakie zachodziły w Świętej Rodzinie porównuje Pana Jezusa do słońca, a świętego Józefa
i Najświętszą Maryje Pannę do księżyca i planet, które swoje światło zawdzięczają właśnie oświecającemu je słońcu.

Credo - synteza w oparciu KKK punkty od 185 do 278

W każdej religii spotykamy symbole, które streszczają zasady wyznawanej wary. Symbol jest umownym znakiem, oznaczającym coś lub kogoś. Symbol to równocześnie zjawisko przedstawione w dziele literackim,które jest znakiem dla treści bezpośrednio nieujawnionych.
W chrześcijaństwie posługujemy się symbolami, które oznaczają nasze zbawienie.

Cytaty ks. Jana Berthier MS Quotes by Fr. John Berthier MS

Cytaty ks. Jana Berthier MS
Quotes by Fr. John Berthier MS


„Najpiękniejszym obrazem ukazanym światu jest obraz Świętej Rodziny”.

“The most beautiful painting shown to the world is the portrait of the Holy Family.”


„Święta Rodzina jest jakby niebem na ziemi.