Programowanie

Wirusy komputerowe

Wirus komputerowy (łacińskie "virus" oznacza truciznę) to krótki program, który posiada zdolność samoczynnego powielania się i przenoszenia z jednego komputera na drugi bez wiedzy i poza kontrolą użytkownika. Twórcą tego terminu, funkcjonującego od 1986 r. jest Fred Cohen, który za badania nad tym zjawiskiem otrzymał doktorat w dziedzinie inżynierii elektrycznej.

WYJŚCIE W C++

WYJŚCIE W C++
Strumień c o u t – strumień wyjściowy, który C++ przypisuje do standardowego urządzenia wyjściowego systemu operacyjnego. Domyślnie System operacyjny przypisuje standardowe urządzenie WY do ekranu.
<< - OPERATOR KIERUNKOWY WSTAWIANIA
operator wstawia znaki do strumienia WY, z którego będą one wyświetlane.

Program (w c++) wykonuje operacje matematyczne na dwoch wektorach a i b w przestrzeni 3d

/*Program wykonuje operacje matematyczne na dwoch wektorach a i b w przestrzeni 3d.
Prosi uzytkownika o podanie wspolrzednych punktow ktore sa poczatkiem i koncem
tych wektorow. Program oblicza: wspolrzedne wektorow, wartosci wektorow,
wspolrzedne wektorow bedacych suma, roznica, iloczynem wektorowym oraz wartosci
tych wekorow.

Typy danych w c++

patrz załącznik ....

Tworzenie funkcji i procedur w Turbo Pascalu

Procedury to „części” kodu programu, które wykonują przydzielone im zadanie. Procedury które pewnie znasz to np. Write. Powoduje ona wypisanie na ekranie tego, co podaliśmy w nawiasie. Jest zawarta w standardowych bibliotekach, więc nie musimy pisać jej kodu, wystarczy wpisać jej nazwę. Co mamy jednak począć, gdy musimy np.