Programowanie

Klasy dziedziczenia c++

miłego drukowania

Kalkulator w Delphi !

Witam. Przedstawiam Wam prosty kalkulator zrobiony w Delphi 7 ;)
A o to kod : (Otwórz Delphi--->File--->Close" , następnie Project--->View Source)

program Kalkulator By Delphiarz1231;

{$apptype console}
var
liczba1,liczba2,key:longint;

begin
repeat
writeln('Podaj pierwszą liczbę');
readln(liczba1);
writeln('Podaj drugą liczbę');
readln(liczba2);
writeln('1-Dodawanie , 2-Odejmowanie , 3-Mnożenie , 4-Dzielenie! 5-Koniec programu');
readln(key);

if key=1 then
writeln('Wynik to : ',liczba1+liczba2);
if key=2 then
writeln('Wynik to : ',liczba1-liczba2);
if key=3 then
writeln('Wynik to : ',liczba1*liczba2);
if key=4 then
writeln('Wynik to : ',liczba1 div liczba2); //Całkowita część z dzielenia , bez reszty.

Java & Xml

Programowanie JAVA i XML

Intranet

Intranet, bezcenne rozwiązanie dla każdej firmy.

Wszyscy doskonale wiemy, jak ważna dla działania przedsiębiorstwa jest sprawna komunikacja i właściwa organizacja. Bez wątpienia, aby firma mogła sprawnie funkcjonować, konieczne jest szybkie i skuteczne przekazywanie informacji. Nie bez znaczenia dla rozwoju pozostaje integracja pracowników oraz ich dostęp do właściwych danych i zasobów firmy.

Modułowa budowa komputera!

Komputer osobisty (ang. personal computer) – mikrokomputer przeznaczony przede wszystkim do użytku osobistego, spotyka się je zarówno w domach, jak i biurach. Mają zazwyczaj postać desktopów albo notebooków. Służą głównie do uruchamiania oprogramowania biurowego, dostępu do zasobów Internetu, prezentacji treści multimedialnych (tekst, obrazy, dźwięki, filmy i inne), jak i gier.